Dalilla Hermans, Vincent Mannaert, Erhan Demirci en 19 andere vooraanstaande persoonlijkheden worden VUB Fellow

Universiteit wil kruisbestuiving tussen wetenschap, onderwijs en samenleving versterken

Vandaag verwelkomde Vrije Universiteit Brussel (VUB) 22 vooraanstaande en visionaire personen uit de bedrijfswereld, sport, culturele sector, het middenveld en politiek als nieuwe VUB Fellow. Zij zullen drie jaar lang hun visie, kennis en expertise delen met de universiteit, haar faculteiten, studenten en wetenschappers. Het centrale thema van deze 8ste jaargang was inclusiviteit en diversiteit.

Onder de Fellows zijn er enkele opvallende namen zoals stand-up comedian Erhan Demirci, algemeen directeur bij Oxfam-Solidariteit België Eva Smets, CEO van Club Brugge Vincent Mannaert, oprichter van Golazo Group Bob Verbeeck, Brussels politica Annemie Maes en auteur Dalilla Hermans.  

Zij zullen de komende 3 jaar onder meer via stages en gastcolleges studenten en onderzoekers inspireren en zo de brug slaan tussen de academie en maatschappij. De ontmoetingen en kennisuitwisseling die dankzij het Fellowship tot stand komen, zorgen ervoor dat innovatieve ideeën tot uitvoering kunnen worden gebracht in onderwijs, wetenschappelijk onderzoek of ondernemerschap.

Vice-rector en universitair Fellowship coördinator Hugo Thienpont:

“Via het VUB Fellowshipprogramma wisselen we met alle betrokkenen ervaringen uit, delen we best practices en leren we van elkaar ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, academisch onderwijs en de samenleving. De impact van het Fellowshipprogramma is, sinds de start ervan in 2012, aanzienlijk. Het heeft onze universiteit definitief veranderd. De VUB Fellows hebben de algemene kwaliteit van ons onderzoek en onderwijs verbeterd, de inzetbaarheid van onze afgestudeerden verhoogd en ons innovatie- en concurrentievermogen versterkt.”

 

Pleidooi voor diversiteit

In haar openingsspeech op de inhuldigingsceremonie in het Paleis der Academiën pleitte rector Caroline Pauwels voor het omarmen van diversiteit in onderwijs en de samenleving – ook het thema van dit 8ste jaargang van het fellowship-programma:

“Vandaag ligt het omarmen van diversiteit onder vuur. Ten onrechte. In plaats van diversiteit als een handicap of probleem weg te zetten, moeten we diversiteit net durven verdedigen omdat ze verrijkt, intellectueel uitdaagt en een multiplicator van kennis is. VUB rekruteert studenten in Brussel, de meest diverse stad van het land. Als universiteit omarmen we deze diversiteit; op het vlak van gender, op het vlak van afkomst, op het vlak van geaardheid. Voor vrouwen is de strijd nog lang niet gestreden, maar diversiteit gaat over veel méér dan gender. Vandaag is het vooral ook aan mensen met een migratieachtergrond om mee de politieke agenda te bepalen.”

Kersvers fellow Dalilla Hermans sprak haar collega-fellows toe in een scherpe key note speech en vergeleek – in navolging van Verna Myers - het omarmen van inclusie met het dansen op een feestje:

"Verna Myers verwoordde het als volgt: ‘diversiteit is als uitgenodigd worden voor een feest­je, inclusie is gevraagd worden om mee te dansen’. Persoonlijk vind ik dat de lat hoger moet liggen dan dat. Mensen zouden zich aangesproken moeten voelen om te komen en te dansen. We moeten streven naar een feest waar iedereen zich welkom voelt. Dat zorgt voor een betere wereld waarin ideeën worden uitgedaagd en verbeterd. Laten we onze kracht gebruiken om deze deuren open te breken."

Dit zijn de nieuwe VUB fellows

Letteren en Wijsbegeerte

 • Eva Smets, algemeen directeur Oxfam Solidariteit België

Ingenieurswetenschappen

 • Philippe Block, professor aan ETH Zurich, directeur van Swiss National Centre of Competence in Research in Digital Fabrication.
 • Véronique Wendrix, Vice-president Service ABB Benelux

Psychologie en educatiewetenschappen

 • Erhan Demirci, stand-up comedian

Recht en Criminologie

 • Lola Boeykens, eerste voorzitter arbeidshof Antwerpen
 • Karl Dhont, lid van Ethics and Disciplinary Unit UEFA
 • Vincent Mannaert, CEO Club Brugge
 • Diana Wallis, Senior lecturer Law School University of Hull
 • Andreas Ziegler, Professor aan de Universiteiten van Zurich en Lausanne

Lichamelijke Opvoeding & bewegingswetenschappen

 • Bob Verbeeck, oprichter en CEO van Golazo Group

Wetenschappen

 • Isabelle Van der Haegen, Country Head Clinical Operations Hoffman-La Roche Belgium

Social Sciences & Solvay Business School

 • Guido Herman, federale ombudsman
 • Emmy Oost, filmproducent
 • Saïda Sakali, senior project coördinator bij de Koning Boudewijnstichting
 • Gilles Samyn, voormalig algemeen directeur bij Group Frère-Bourgeois
 • Petra Van Zand, Chief Data & Analytics Officer Argenta

UMC

 • Bernward Garthoff, Algemeen directeur van Biotech Cluster BIO.NRW
 • Annemie Maes, senator en voormalig Brussels parlementslid

Vrije Universiteit Brussel

 • Christophe Busch, algemeen directeur Kazerne Dossin
 • Dalilla Hermans, auteur, columniste en spreker
 • Pascale Van Damme, Vice-president and managing director Dell EMC Belux
 • Paul Van Gysegem, artiest en muzikant

Meer informatie over het fellowship vindt u op www.vub.ac.be/fellowship

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel