Conservatie en restauratie van het architecturaal, stedelijk en landschappelijk erfgoed

NIEUWE EXECUTIVE MASTER ULB EN VUB MET DE STEUN VAN HET GEWEST

ULB en VUB organiseren samen, in het kader van de Brussels University Alliance en met de steun van het Brussels Gewest, een nieuwe Executive MasterConservatie en restauratie van het architecturaal, stedelijk en landschappelijk erfgoed’” in Brussel. Zij is bestemd voor al wie professioneel actief is in dit domein of er een bijzondere passie voor heeft. Het gaat om de eerste universitaire opleiding in zijn soort in het Brussels Gewest.

Brussel biedt een zeer verscheiden monumentaal erfgoed met een bewogen geschiedenis, van de middeleeuwen tot de moderne tijd, via art nouveau, avant-garde of industriële architectuur. “Daarom is deze hoofdstad in hartje Europa een ideaal experimenteel laboratorium voor wie geïnteresseerd is in erfgoedkwesties, legt Ine Wouters, architectuuronderzoekster aan de Vrije Universiteit Brussel. Samen met professor Inge Bertels is zij namens de VUB een van de trekkers van de opleiding.

Brussel heeft het erfgoedbehoud indertijd op uiteenlopende manieren aangepakt, wat soms aanleiding gaf tot betwistbare interventies. Maar vandaag stellen ze vaak een voorbeeld en zijn ze alleszins steeds ingegeven door theoretische stromingen die het debat aanwakkeren. Verscheidene Europese of nationale instellingen belast met erfgoedbeleid hebben er hun hoofdzetel en er is een grote concentratie aan gespecialiseerde bibliotheken, archiefcentra en privéverzamelaars, binnen handbereik van de studenten “Dit onderwijs is praktijkgericht”, legt Ine Wouters uit, “en zal het integrale proces van het restauratieproject behandelen, van de voorafgaande theoretische studies tot de werf.”

De master is bestemd voor architecten, houders van een universitair masterdiploma (kunsthistoricus, historicus, archeoloog, chemicus, ingenieur, enz.) en alle vakmensen betrokken bij bewaring-restauratie van erfgoed. Ze is ook bedoeld om projectontwerpers (zowel architecten als landschapsarchitecten) verder op te leiden en ze nog meer te sensibiliseren voor het belang en het behoud van het Brussels erfgoed.

Concreet zal de cursus starten op 10 november 2017 en zullen de lessen doorgaan aan de Faculteit Architectuur La Cambre Horta (ULB) of op locatie. Hij bestaat uit veertig studiepunten verdeeld over twee jaar en wordt gegeven door erkende specialisten uit de verschillende faculteiten van de VUB, maar ook door deskundigen uit de overheid of actief op het terrein (architecten, onderzoekers, laboranten of archivarissen).

Deze cursus zal bestaan uit hoorcolleges, bezoeken en praktische opdrachten. Elk jaar zal ook een technisch seminarie rond materialen (hout, steen, metaal, enz.) georganiseerd worden. Ook een studiereis naar het buitenland staat op het programma, waar ontmoetingen met professionals en bezoeken van monumenten in restauratie gepland zijn. Het certificaat wordt afgeleverd na de voorstelling van een scriptie of een restauratieproject aan een professionele jury. De brochure over de opleiding vindt u hier: http://www.vub.ac.be/ARCH/images/varia/20170916_opleiding-erfgoed/Brochure-17-18-Erfgoed-NL.pdf

Sicco Wittermans Woordvoerder, Persdienst VUB
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel