Charlotte Mutsaers wint VUB-literatuurprijs

Charlotte Mutsaers wint VUB-literatuurprijs

VUB-Luc Bucquoye Fonds koos voor een van de meest eigenzinnige stemmen in de Nederlandse literatuur

De Nederlandse schrijfster Charlotte Mutsaers mag zich de nieuwe laureate van de jaarlijkse VUB-literatuurprijs, de Luc Bucquoye-prijs, noemen. De auteur ontvangt € 5000 als erkenning voor haar werk dat, zo de jury van eigenzinnigheid, engagement, tegendraadsheid, vrijheid van denken en het stimuleren van emotie en intellect getuigt’. Na de officiële uitreiking van de prijs in het najaar wordt Mutsaers in een aantal colleges van de VUB ontvangen.

Charlotte Mutsaers ontving eerder de Constantijn Huygensprijs en de P.C. Hooft-prijs. De Luc Bucquoye-prijs is de eerste Vlaamse bekroning van haar werk. “Eigenzinnigheid, tegendraadsheid - niet als doel op zich maar als overtuiging -  en vrijheid van denken zijn in deze tijd, waarin het Koekoekeenzang-koor in vrijwel alle media steeds luider de toon aangeeft, kwaliteiten geworden die steeds meer weg krijgen van onbeschermde diersoorten. Soms voel ik me een met uitroeiing bedreigde neushoorn, nu ben ik trots als een pauw,” is haar reactie op de prijs.

Organisatie van de prijs

Licentiaat Germaanse filologie Luc Bucquoye schenkt de Vrije Universiteit Brussel de middelen om de literatuurprijs te financieren binnen het kader van het naar hem genoemde VUB-Luc Bucquoye Fonds. “Het is belangrijk dat er voor de Nederlandstalige literatuur meer middelen zijn. In de wetenschapswereld zien we een dominantie van de hardere wetenschappen. Het is zeker niet ongepast dat humane wetenschappen hen helpen bij hun bezetting van het maatschappelijk veld. Bezinning en nieuwsgierigheid bieden nieuwe perspectieven voor onderzoek binnen verschillende disciplines en kunnen verbetering brengen”, aldus Bucquoye. “Met de keuze voor Mutsaers bevestigt de VUB bovendien haar voorliefde voor eigengereide auteurs, die wars van politieke correctheid aan een oeuvre werken in het teken van de schoonheid, wijsheid en kracht van het geschreven woord. Ze is de gedroomde opvolgster van de vorige laureaat, Pjeroo Roobjee.”

Letteren en Wijsbegeerte

De faculteit Letteren en Wijsbegeerte huisvest de prijs, aangezien het om een bekroning voor Nederlandstalige literatuur gaat. De jury bestond dit jaar uit prof. em. filosofie Jean-Paul Van Bendegem, prof. Nederlandse letterkunde Hans Vandevoorde, prof. Nederlandse taalkunde Wim Vandenbussche en de oprichter Luc Bucquoye. Bij het aanvaarden van de prijs engageren de laureaten zich voor een drietal activiteiten met studenten van de faculteit, volledig volgens de geest van hun oeuvre.

Contact:

Prof. Dr. Wim Vandenbussche

Promotor en beheerder VUB-Luc Bucquoye Fonds

0499 201769

wim.vandenbussche@vub.be

 

Steun van VUB Foundation

Het Fonds wordt mee mogelijk gemaakt door de steun van de VUB Foundation, die werkt met middelen uit giften, sponsoring en legaten. Hiermee vult de VUB haar middelen uit contractonderzoek aan. “Deze geldstromen uit de profit en non-profit sectoren volstaan niet om optimaal op de academische en maatschappelijke uitdagingen in te gaan. Daarom zet de VUB sinds 2013 met de VUB Foundation in op filantropische fondsenwerving. Op die manier creëert onze dienst continue mogelijkheden om VUB-projecten te kunnen steunen”, besluit Isabelle Marneffe, directeur VUB Foundation

Contact:

Isabelle Marneffe

Director VUB Foundation

0477 44 44 94

isabelle.marneffe@vub.be

LW
Contacteer ons
Wim Vandenbussche professor Nederlandse taalkunde
Wim Vandenbussche professor Nederlandse taalkunde
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën en acties samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel