Caroline Pauwels enige kandidaat voor de verkiezing rector Vrije Universiteit Brussel

Caroline Pauwels enige kandidaat voor de verkiezing rector Vrije Universiteit Brussel

Rector Caroline Pauwels trekt als enige kandidaat naar de komende rectorverkiezingen van de Vrije Universiteit Brussel. Haar huidige termijn loopt eind dit academiejaar af. Ze wil inzetten op governance, leiderschap, infrastructuur en mensen.

Caroline Pauwels wil ook in haar tweede termijn de VUB als radicaal humanistisch, radicaal duurzaam en radicaal digitaal naar voren schuiven. Ze zet in op een vereenvoudigde administratie, good governance en verantwoordelijk en ondernemend leiderschap.

Caroline Pauwels wil verder bouwen aan de VUB als onderzoeksgedreven onderwijsinstelling met een pionierende insteek, door slimme keuzes te maken en de juiste prioriteiten te leggen. Ze wil dit onder meer doen met de Sustainable Development Goals in het achterhoofd.

Pauwels wil zich tevens verder inzetten  om de VUB binnen de toekomstige superliga van Europese universiteiten te loodsen. De VUB is vandaag al onderdeel van het Europese universitaire EUTOPIA-netwerk. Een andere belangrijke ambitie is het verder op de kaart zetten van de VUB als kennis- en onderzoekscentrum voor artificiële intelligentie. De universiteit is immers een internationaal toonaangevende pionier in deze materie. Het VUB AI Experience Center ontving recent nog de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen.  Met de ULB werkt de VUB actief aan de oprichting van een Europees centrum Artificial Intelligence for the common good in de hoofdstad van België en Europa.

“Het Europese en internationale academische landschap maakt grote veranderingen door. De VUB moet zich daarin duidelijk positioneren, als een Vlaamse pionierende universiteit in het multiculturele Brussel, met een sterke Europese verankering en internationale oriëntatie. Vanuit het centrum van Europa connecteren we met de wereld.”

Caroline Pauwels wil een ethisch onderbouwd internationaliseringsbeleid voeren. Het onderwijs moet onderzoeksgedreven zijn, innoverend en toekomstgericht.

“We bouwen verder aan een onderzoeksgedreven onderwijsinstelling met een pionierende insteek, door slimme keuzes te maken en de juiste prioriteiten te leggen.”

De rector is onlangs verkozen tot Corporate Social Responsibility (CSR) van het jaar. Ze organiseert jaarlijks ook Difference Day, waarop de vrijheid van de pers centraal staat. En ze is initiatiefnemer van weKONEKT; het project waarmee de stadsuniversiteiten de verbinding met Brussel versterken.

 

Verkiezing start op 20 april

De officiële procedure van kandidaatstelling voor de rectorverkiezingen startte midden januari. Gewoon hoogleraren en buitengewoon hoogleraren die voor onbepaalde duur voltijds verbonden zijn aan de Vrije Universiteit Brussel konden zich volgens het regelement tot 27 februari kandidaat stellen.

De verkiezingen starten eind april. Er kan gestemd worden van 20 april tot en met 4 mei. Stemmen mogen zowel het academisch personeel, het administratief-technisch personeel als ook de studenten. Ook het ziekenhuispersoneel van UZ Brussel brengt haar stem uit. Op 5 mei worden de resultaten bekend gemaakt.

Het mandaat van rector start aan het begin van het academiejaar in september, duurt vier jaar en is eenmaal hernieuwbaar. Voor Caroline Pauwels zou het dus het tweede en laatste mandaat zijn.

Meer info: www.vub.be/rectorverkiezing

Voor meer informatie of een interview met Caroline Pauwels, kunt u de woordvoerder van de VUB contacteren.

 

CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën en acties samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel