Boekpresentatie: De geschiedenis van het atheïsme in België

Boekpresentatie: De geschiedenis van het atheïsme in België

Nieuwe VUB-onderzoeksgroep Secular Studies Association Brussel

De nieuwe VUB-onderzoeksgroep Secular Studies Association Brussel (SSAB) organiseert samen met het Humanistisch Verbond een online boekvoorstelling van ‘De geschiedenis van atheïsme in België’ onder redactie van dr. Christoph De Spiegeleer en Patrice Dartevelle.  Het wordt uitgegeven door Liberas. De online lancering van het boek is op donderdag 24 maart via zoom. De toegang is gratis, maar inschrijven is verplicht, via deze link tot uiterlijk 24 maart 16.00 uur.
 

Het boek 'De geschiedenis van het atheïsme in België’ plaatst voor de eerste maal de actieve ontkenning van het bestaan van God in België in een historisch perspectief. Verschillende leden van de Secular Studies Association Brussels (SSAB) van de VUB werkten mee aan deze studiebundel. SSAB bundelt als interdisciplinaire onderzoeksgroep aan de Vrije Universiteit Brussel expertise rond het denken en handelen van ongelovigen en buitenkerkelijken.

Tijdens de webinar zullen verschillende auteurs dieper ingaan op vrijdenkers die zich, al dan niet in dialoog met gelovigen, doorheen de negentiende en twintigste eeuw op verschillende wijzen hebben ingezet om het atheïstische gedachtegoed te verspreiden.

 

Programma

Inleiding

Welkom door Gert De Nutte (Humanistisch Verbond en Atheïstisch Platform)

Introductie door Jeffrey Tyssens en Christoph De Spiegeleer: Waarom een geschiedenis van het atheïsme?

 

Atheïsme onder vrijdenkers en vrijmetselaars

Christoph De Spiegeleer: Atheïsme en de negentiende-eeuwse vrijdenkersbeweging

Jeffrey Tyssens: Atheïsme en vrijmetselarij

 

Kritische filosofie

Niels De Nutte, ook namens Alain Vannieuwenburg: Moraalwetenschap en kritische ratio: atheïsme aan de Rijksuniversiteit Gent?

Willem Elias: Leopold Flam – 'Filosofie is atheïsme'

 

Vragenronde

Vragen uit het publiek, via chat

 

Christoph De Spiegeleer is verbonden aan de VUB en de erfgoedinstelling Liberas. Jeffrey Tyssens is hoogleraar geschiedenis aan de VUB én voorzitter van SSAB. Willem Elias is VUB-emeritus en verbonden aan SSAB. Niels De Nutte is opleidingscoördinator voor deMens.nu,  doctoraatsstudent aan VUB en secretaris van SSAB. Alain Vannieuwenburg is lid van de wetenschappelijke raad van Centrum van Academische en Vrijzinnige Archieven aan de VUB.

 

SSAB

De Vrije Universiteit Brussel heeft een sterke naam en lange geschiedenis op het gebied van  onderzoek naar het seculiere denken, zowel in historisch als in hedendaags perspectief. Dit is geworteld in het basisprincipe van de universiteit, het principe van het vrije onderzoek, dat zowel wetenschappers uit de exacte als uit de humane wetenschappen verenigt. De Secular Studies Association Brussel verenigt de academici zoals ooit het Centrum voor de Studie van de Verlichting en het Vrije Denken dat deed.

Het onderzoek van de SSAB concentreert zich op: Secularisme wereldwijd, Dood en secularisme, Vrijmetselarij, Bioethiek, Verlichting en vrijdenkerij.

CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel