Bekendmaking uitslag rectorverkiezingen 2022

Bekendmaking uitslag rectorverkiezingen 2022

Wie wordt de twaalfde rector van de Vrije Universiteit Brussel?

Wij willen u als pers van harte uitnodigen voor de bekendmaking van de uitslag van de rectorverkiezing 2022 aan de Vrije Universiteit Brussel. De persconferentie vindt plaats op dinsdag 21 juni om 11u00 in het Braemgebouw  – op de campus in Etterbeek. De verkozen rector zal dan de pers te woord staan.

De verkiezing gaat tussen Jan Danckaert en Dirk Devroey. Vanaf maandag 6 juni tot maandag 20 juni kunnen stemgerechtigden elektronisch hun stem uitbrengen. Zoals in 2016 en 2020 het geval was, mogen opnieuw alle personeelsleden van VUB en UZ Brussel én alle VUB-studenten deelnemen aan de rectorverkiezing.

Op dinsdag 21 juni 2022 zal de winnaar van de rectorverkiezingen bekend worden gemaakt. Hij zal de universiteit vier jaar lang leiden. Meer informatie vindt u op www.vub.be/rectorverkiezing. Daar staan ook de bio’s van Jan Danckaert en Dirk Devroey, plus hun beleidsplannen voor de VUB.

De nieuwe rector gaat officieel aan de slag bij de start van het nieuwe academiejaar 2022-2023, en dat voor een termijn van vier jaar.

De rector staat aan het hoofd van de universiteit en heeft er de algemene leiding over. Hij of zij is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleid van de universiteit, daarin bijgestaan door de vicerectoren, de algemeen beheerder, de Academische Raad, het Directiecomité e.a. De rector legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur.

CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel