Arkprijs van het Vrije Woord voor Caroline Pauwels

Arkprijs van het Vrije Woord voor Caroline Pauwels

“Haar engagement voor het vrije woord is oprecht en onbuigzaam.”

Rector Caroline Pauwels krijgt de Arkprijs van het Vrije Woord. Het Arkkomitee kende haar de prijs unaniem toe. “Zij straalt een authentiek humanisme uit, en werkt vanuit haar positie voor jongeren en vrouwen, technisch geschoolden en sociaal  betrokkenen.” Laureaten die Caroline Pauwels voor gingen, waren onder andere Hugo Claus, Stefan Hertmans, Tom Lanoye en recentelijker GAL, Anuna De Wever en Kyra Gantois. Vorig jaar won Jozef Deleu.

 

Caroline Pauwels vindt het een hele grote eer. “Zonder het vrije woord is er geen dialoog of debat mogelijk. Snoer je anderen de mond dan, dreigt verwijdering en polarisatie. Als we elkander de mogelijkheid geven het woord te nemen, dan kunnen we de wereld vooruit helpen. Laten we ieders woord horen, laten we iedereen uit de schaduw halen.”

Het Arkkomitee roemt haar inzet voor een grotere en meer interculturele toegankelijkheid van het het hoger onderwijs en het breed toegankelijk maken wetenschapsinformatie. Ze levert daarmee een bijzondere bijdrage tot de democratisering van de samenleving. Ook haar betrokkenheid bij de oprichting van het Hannah Arendt Instituut in Mechelen wordt heel positief beoordeeld. “Ze wil de geschiedenis in een genuanceerd perspectief overdragen aan de volgende generaties.”

De Arkprijs van het Vrije Woord is een symbolische prijs die in 1951 in het leven werd geroepen door Herman Teirlinck en de redactie van het Nieuw Vlaams Tijdschrift om te verhinderen dat ideologische bekrompenheid de vrijheid van meningsuiting en denken zou inperken. Hij wil die personen voor het voetlicht brengen die zich actief inzetten voor de vrijheid van denken.

De uitreiking van de prijs zal, door de corona-omstandigheden, pas in oktober plaatsvinden, en wel in het vernieuwde Herman Teirlinckhuis in Beersel.

CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel