Arbeidseconoom Paul de Beer is Leerstoelhouder Willy Calewaert 2022

Arbeidseconoom Paul de Beer is Leerstoelhouder Willy Calewaert 2022

Thema: De mythe van de arbeidsmarkt en de weg naar duurzaam werk

Inaugurale lezing - woensdag 16 maart - 18u - Aula QA - Campus Etterbeek

De leerstoel Willy Calewaert 2022 wordt dit jaar bekleed door prof. dr. Paul de Beer. Het centrale thema voor de leerstoel is “De mythe van de arbeidsmarkt”. In een reeks lezingen en workshops zal Paul de Beer het dominante ‘marktdenken’ binnen onderzoek en beleid over de arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen problematiseren.

Paul de Beer: “Precies door te denken in termen van een ‘markt’ is er de laatste 50 jaren maar weinig vooruitgang geboekt in het verklaren van de gebreken van deze markt. Je kan verder ook de problemen die er zijn dus niet gaan oplossen met oplossingsmodellen van de markt, zoals werk goedkoper maken, werk subsidiëren of werknemers meer betalen.”

De inaugurale lezing vindt woensdag 16 maart om 18u plaats op de campus van de Vrije Universiteit Brussel maar kan ook online gevolgd worden. Hiervoor graag contact opnemen met Christophe Vanroelen (contactgegevens onderaan of via persrelaties).

De Leerstoel Willy Calewaert wordt jaarlijks georganiseerd door deMens.nu, in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel en Uitstraling Permanente Vorming. De bedoeling van de leerstoel is om maatschappelijk relevante onderwerpen onder de aandacht te brengen. Elk jaar gaat de leerstoel naar een andere faculteit. Dit jaar is het de beurt aan de Faculteit Sociale en Economische Wetenschappen en Solvay Business School.

Paul de Beer en de Mythe van de Arbeidsmarkt

Paul de Beer is bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen op de Henri Polak leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam en senior onderzoeker bij het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies-Hugo Sinzheimer Instituut (AIAS-HSI).

De centrale stelling van zijn denken is dat de meeste analyses van de problemen op de arbeidsmarkt en de voorgestelde remedies onjuist zijn omdat zij de arbeidsmarkt primair als een markt zien, terwijl deze helemaal niet werkt als ‘een markt’ in de klassiek-economische betekenis van het woord. De markt-metafoor vindt hij dus fundamenteel misleidend. Meer zelfs, de Beer maakt ook duidelijk dat er door het denken in termen van een ‘marktmetafoor’ de afgelopen halve eeuw weinig vooruitgang is geboekt in het verklaren van de gebreken van de arbeidsmarkt en het bevorderen van een beter functionerende arbeidsmarkt.

Duurzaam werk

Het opzet van de Beer voor de Calewaert leerstoel bestaat erin om verschillende ‘mythes’ die vastkleven aan het gangbare denken over de arbeidsmarkt te ontkrachten door middel van een kritische analyse. Aan het eind van de cyclus wil hij vanuit deze kritische analyse onderzoeken hoe kan worden vormgegeven aan een toekomstige arbeidsmarkt die voor alle (zoveel mogelijk) werkenden een plaats is ‘waar het goed vertoeven is’.  Dat ‘goed vertoeven’ refereert naar een notie van ‘duurzaam waardevol werk’: inclusief, ‘veilig’ (in termen van inkomen, stabiliteit, arbeidsomstandigheden en sociale bescherming), haalbaar (ifv de eigen mogelijkheden, capaciteiten, andere levenssferen), toekomstgericht (persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling).

WORKSHOPS

Workshop 1 Waarom de marktanalogie misleidend is - 29 maart 12-16u

Workshop 2 Waarom mensen (niet) verdienen wat ze verdienen - 19 april 12-16u

Workshop 3 Waarom iedereen aan het werk een droom zal blijven - 3 mei 12-16u

Workshop 4 Waarom beweging niet hetzelfde is als vooruitgang - 17 mei 12-16u

Voor informatie over de leerstoel en de lezingen:

prof. dr. Christophe Vanroelen

[email protected]

Julie Vanderleyden

[email protected]

Contact Paul de Beer - via persrelaties

ES
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel