Alternatieven voor dierproeven gebundeld

Alternatieven voor dierproeven gebundeld

VUB, Sciensano, Vlaams en Brussels Gewest roepen wetenschappers op om expertise alternatieve testmethoden maximaal te delen via RE-Place

Enkele jaren geleden lanceerden het Vlaamse  en Brusselse Gewest RE-Place, een platform voor onderzoekers waarop alternatieven voor dierproeven  gebundeld worden. Sciensano en de Vrije Universiteit Brussel zijn coördinatoren van het project. Het platform werd recent geoptimaliseerd, met onder meer een online tool waarmee bestaande expertise beter kan uitgewisseld worden.

Prof Vera Rogiers, al meer dan 30 jaar expert in alternatieve methoden voor toxicologie aan de VUB: “We hebben vandaag reeds 170 proefdiervrije methoden verzameld. Deze omvatten methoden die passen in geneesmiddelenontwikkeling, toxicologie, immunologie, neurologie en kankeronderzoek, enz. Toch is dit slechts  een fractie van de bestaande expertise  in ons land. Om maximaal gebruik te kunnen maken van deze kennis, is het van essentieel belang dat alle wetenschappers in België meewerken aan het RE-Place project.”

In België worden jaarlijks ongeveer een half miljoen proefdieren gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden. Ze worden het vaakst ingezet in biomedisch onderzoek naar nieuwe therapieën voor ziekten zoals bijvoorbeeld kanker. Daarnaast is het gebruik van proefdieren dikwijls wettelijk verplicht, bijvoorbeeld voor de veiligheid van geneesmiddelen en vaccins. Het gebruik van proefdieren staat onder strenge controle van de ethische commissies en de regionale instanties voor Dierenwelzijn.

Rogiers:”Natuurlijk is het ultieme doel methodes te ontwikkelen waarbij geen proefdieren meer nodig zijn, maar we moeten realistisch zijn, en vandaag is dat nog niet mogelijk. Ondertussen kunnen we wel al proberen om nieuwe technologieën te integreren waar mogelijk. Dit zal het vertrouwen helpen opbouwen. Aangezien deze nieuwe technologieën zich snel ontwikkelen, is het belangrijk, vooral voor jonge onderzoekers, dat zij gemakkelijk toegang hebben tot betrouwbare informatie en hun beste praktijken. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom het RE-Place-project is opgestart.”

Vermindering, verfijning en vervanging

De coördinatoren van het RE-Place project, Sciensano en de Vrije Universiteit Brussel, ontwikkelden samen  een online tool waarmee reeds 170 methoden werden verzameld, afkomstig uit verschillende onderzoeksdomeinen en instellingen. Door de lancering van deze nieuwe, verbeterde versie van het RE-Place platform kan de beschikbare expertise efficiënter verzameld worden in Brussel en Vlaanderen. 

Oproep tot delen expertise

Het Vlaamse en Brusselse Gewest roepen wetenschappers op om hun expertise maximaal te delen via het RE-Place platform.

“Er bestaan steeds meer alternatieven voor dierproeven en Vlaanderen kan ook op dat vlak een voortrekkersrol opnemen. Al blijven sommige dierproeven nog steeds een noodzakelijk kwaad. De focus in ons beleid ligt op een doorgedreven toepassing van het ‘3V-beleid’: vermindering, verfijning, vervanging”, zegt Vlaams Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts. “We blijven gaan voor een maximale daling van het aantal proeven op dieren.”

[…] "Ik wil het lijden van proefdieren zoveel mogelijk voorkomen," zegt Brussels minister voor Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (Défi). "Dit kan door het ontwikkelen, stimuleren en ondersteunen van alternatieve methoden. Als we vandaag precies weten hoeveel dieren voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, lijkt het mij van essentieel belang dit aantal te doen verminderen."

VUB - Pionier in 3R

VUB is pionier op het vlak van alternatieven voor dierproeven. VUB richtte ook het Innovation Center -3Rs (IC-3Rs) op, waarbij jonge onderzoekers hun PhD kunnen doen via proefdiervrije methoden.

Contact:

Coördinator Re-Place

Vera Rogiers

[email protected]

GF
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel