Alcohol-, tabaks- en cannabisgebruik tijdens Covid-19 pandemie

Alcohol-, tabaks- en cannabisgebruik tijdens Covid-19 pandemie

Gezelligheid en gebrek aan dagstructuur zetten aan tot gebruik

Het uitbreken van de Covid-19 pandemie heeft wereldwijd geleid tot maatregelen zoals fysiek afstand houden en zo veel mogelijk thuis blijven. Het UZ Brussel en de Vrije Universiteit Brussel hebben onderzocht of deze maatregelen een invloed hebben op het gebruik van alcohol, tabak en cannabis en welke factoren hierin een rol spelen. Psychiater en verslavingsexpert Frieda Matthys had de leiding in handen.

Uit de 3.632 volledig ingevulde vragenlijsten konden volgende vaststellingen worden gedaan:Gemiddeld is er een toename van het gebruik van alcohol en tabak, maar niet van cannabis.

Van de mensen die geen alcohol gebruikten voor de maatregelen (1.389) is 15 % nu wel beginnen te drinken. Maar omgekeerd, van diegene die voordien wel alcohol dronken (2.243) is 15 % gestopt. Wat roken betreft zien we een gelijkaardig verschijnsel, maar dan slechts bij +/- 5 %..

Meer alcoholconsumptie constateren de onderzoekers vooral bij jongeren, mensen met jonge kinderen in huis en technisch werklozen. Mensen die in de zorg werken zijn minder geneigd hun alcoholgebruik op te drijven.

Ook een toename van tabaksgebruik zien we vooral bij jongere mensen. Alleen wonen, technisch werkloos zijn en lagere opleiding zijn factoren die geassocieerd zijn met een verhoogd tabaksgebruik.

De respondenten vermelden verveling, isolement, beloning na een moeilijke dag, gezelligheid en eenzaamheid als de belangrijkste redenen van hun verhoogd tabaksgebruik.

Bij alcohol worden ongeveer dezelfde motieven vermeld waarbij gezelligheid nummer 1 staat en het wegvallen van de dagstructuur ook een belangrijke factor blijkt te zijn.

 

Meer info

Frieda Matthys, 0485-40 89 21

GF
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel