Alcohol-, tabaks- en cannabisgebruik tijdens Covid-19 pandemie

Alcohol-, tabaks- en cannabisgebruik tijdens Covid-19 pandemie

Gezelligheid en gebrek aan dagstructuur zetten aan tot gebruik

Het uitbreken van de Covid-19 pandemie heeft wereldwijd geleid tot maatregelen zoals fysiek afstand houden en zo veel mogelijk thuis blijven. Het UZ Brussel en de Vrije Universiteit Brussel hebben onderzocht of deze maatregelen een invloed hebben op het gebruik van alcohol, tabak en cannabis en welke factoren hierin een rol spelen. Psychiater en verslavingsexpert Frieda Matthys had de leiding in handen.

Uit de 3.632 volledig ingevulde vragenlijsten konden volgende vaststellingen worden gedaan:Gemiddeld is er een toename van het gebruik van alcohol en tabak, maar niet van cannabis.

Van de mensen die geen alcohol gebruikten voor de maatregelen (1.389) is 15 % nu wel beginnen te drinken. Maar omgekeerd, van diegene die voordien wel alcohol dronken (2.243) is 15 % gestopt. Wat roken betreft zien we een gelijkaardig verschijnsel, maar dan slechts bij +/- 5 %..

Meer alcoholconsumptie constateren de onderzoekers vooral bij jongeren, mensen met jonge kinderen in huis en technisch werklozen. Mensen die in de zorg werken zijn minder geneigd hun alcoholgebruik op te drijven.

Ook een toename van tabaksgebruik zien we vooral bij jongere mensen. Alleen wonen, technisch werkloos zijn en lagere opleiding zijn factoren die geassocieerd zijn met een verhoogd tabaksgebruik.

De respondenten vermelden verveling, isolement, beloning na een moeilijke dag, gezelligheid en eenzaamheid als de belangrijkste redenen van hun verhoogd tabaksgebruik.

Bij alcohol worden ongeveer dezelfde motieven vermeld waarbij gezelligheid nummer 1 staat en het wegvallen van de dagstructuur ook een belangrijke factor blijkt te zijn.

 

Meer info

Frieda Matthys, 0485-40 89 21

GF
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel