Akkoord tussen Vrije Universiteit Brussel en VUB Palestine Solidarity Network over beëindiging bezetting

Akkoord tussen Vrije Universiteit Brussel en VUB Palestine Solidarity Network over beëindiging bezetting

10 juli 2024 - De Vrije Universiteit Brussel (VUB) en het VUB Palestine Solidarity Network zijn tot een gezamenlijke overeenkomst gekomen om de bezetting van de STOA (door de studenten Jabalia hall genoemd), die sinds mei aan de gang is, op woensdag 10 juli te beëindigen. In een reeks vergaderingen tussen het rectoraat, personeel en de bezettende studenten zijn de verschillende eisen besproken en toegelicht, wat gisteren resulteerde in een akkoord.

​Rector Jan Danckaert is tevreden met het bereikte resultaat en erkent het engagement van de bezettende studenten. "Voor de VUB is het engagement voor een betere en meer rechtvaardige wereld cruciaal. Ik bewonder het doorzettingsvermogen van de bezettende studenten. Onze universiteit staat voor feiten en open dialoog, niet voor starre dogma's. Wanneer er meningsverschillen zijn, is het cruciaal om geduldig met elkaar in gesprek te gaan en goed te luisteren. Daarbij kan men niet star vasthouden aan het eigen grote gelijk. Ik ben dan ook blij dat we samen met de studenten een akkoord hebben kunnen bereiken op een constructieve manier. Dit toont aan dat we, door goed naar elkaar te luisteren en de nuances te begrijpen, tot oplossingen kunnen komen voor de verdere toekomst."

​Op 10 juli om 14:00 uur is een persconferentie gepland in de STOA (Jabalia)* in aanwezigheid van de rector, een vertegenwoordiger van het personeel en een student van het VUB Palestine Solidarity Network om de details van het akkoord verder toe te lichten en vragen van de pers te beantwoorden. Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen bij Sam Jaspers, sam.jaspers@vub.be, 0499 28 34 00.

 

*Pleinlaan 2, 1050 Brussel (Elsene) ter hoogte van het studentenrestaurant aan de esplanade.


Sam Jaspers
Sam Jaspers Woordvoerder a.i., perscontact wetenschap & onderzoek

 

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel