AI voor het grote publiek

AI voor het grote publiek

Het Artificial Intelligence Lab van de VUB zet versterkt in op levenslang leren met haar “AI Lifelong Learning Programme”

Door de alsmaar snellere technologische evoluties en de groeiende impact van artificiële intelligentie op veel jobs, is levenslang leren broodnodig voor jong en oud. Hoewel er online al heel wat inleidend lesmateriaal te vinden is, blijft er een groot tekort aan meer diepgaande en kwalitatief hoogwaardige trainingen. Het VUB AI Lab ontwikkelde daarom haar “Lifelong Learning Programme on Artificial Intelligence” waarbinnen ze vanaf nu lessenreeksen rond artificiële intelligentie aanbiedt voor mensen met en zonder voorkennis.

Het programma is gericht op twee doelgroepen: niet-technische doelgroepen zoals beleidsmakers, journalisten, CEO's en investeerders en technici zoals datawetenschappers, architecten, ontwikkelaars. Sessies worden online, offline of in een blended setting aangeboden:Wij bieden bijvoorbeeld ook innovatieve formules aan zoals een research-in-residence-programma aan voor AI-ingenieurs en datawetenschappers, om zij-aan-zij te komen werken met een onderzoeker uit ons lab; maar we hebben ook educatieve spelletjes en organiseren op wens teambuildingactiviteiten,” zegt opleidingscoördinator, Anne Snel.

Het nieuwe programma is een aanvulling op het bestaande Postgraduaat  Artificiële Intelligentie van één jaar (ism de Erasmushogeschool) en de bachelor-en masteropleidingen aan de VUB (Computerwetenschappen en Toegepaste Informatica, die ook al in avondonderwijs kunnen gevolgd worden en Wiskunde & Data Science). Het AI Lifelong Learning programma  kwam er dankzij de strategische visie en interne funding van de VUB. Het aanbod wordt de komende tijd ook verder ontwikkeld met andere VUB experten en maakt verder deel uit van de Vlaamse AI-Academie. Dat is een gloednieuw initiatief van de Vlaamse overheid waarmee ze een grootschalig lesaanbod rond artificiële intelligentie wil ontwikkelen vanuit het hoger onderwijs.

“Als onderzoekslabo verbonden aan een universiteit en deel van het ‘AI for the common good’-initiatief is het ook onze taak om de kennis die we vergaren te delen met het grote publiek. Kunstmatige intelligentie zal namelijk alleen maar aan belang winnen, en eigenlijk is maar een klein deel van de bevolking daar voldoende op voorbereid. Hetzelfde geldt voor bedrijven en organisaties: AI is vaak nog een groot mysterie waardoor ze niet weten hoezeer het hen kan vooruithelpen. Met dit programma willen wij zowel laagdrempelige inzichten aanbieden alsook de laatste technische snufjes doorgeven,” legt prof. Johan loeckx uit, verantwoordelijke van het AI-Lab en coördinator van het nieuw programma.

Meer info over het Lifelong Learning Programme on Artificial Intelligence:

https://ai.vub.ac.be/lifelong-learning-program

Contact:

Coördinator Prof dr ir Johan Loeckx - VUB AI Lab

johan.loeckx@vub.be

0486 379 871

Opleidingscoördinator Anne Snel

Anne.snel@vub.be

0468 15 91 33

 

De VUB is uniek gepositioneerd om AI Innovatie te laten werken: wereldwijd erkend op het gebied van AI, Data & Robotics onderzoek, haar sterke interdisciplinaire traditie, haar centrale ligging in België en Europa, en haar nauwe banden met lokale en mondiale economische spelers.

AI LAB

Het Artificial Intelligence Lab van de Vrije Universiteit Brussel werd in 1983 opgericht door Prof. Luc Steels en staat onder leiding van prof. Dr. Ann Nowé. Het onderzoek in het Lab is hoofdzakelijk georganiseerd rond 2 grote onderzoekslijnen: de evolutie van taal en communicatiesystemen en multi-agent reinforcement learning, datamining en computationele biologie. Deze technieken worden toegepast in een breed scala aan domeinen, waaronder telecom, health, mobility, media en energie. Daarnaast worden in het Lab ook andere AI- technieken onderzocht zoals Computational Creativity en Knowledge Representation. https://ai.vub.ac.be

AI Experience Centre

Het AI Experience Centre is een gezamenlijk project van vier grote VUB-onderzoeksgroepen: het Artificial Intelligence Lab, Brubotics, SMIT en ETRO, en is gelegen op de VUB-campus Etterbeek. Het is een hightech test-, demonstratie- en ontmoetingsomgeving waar bedrijven, technologische ondernemers, onderzoekers, beleidsmakers en het grote publiek met AI kunnen experimenteren en samenwerken om technologische oplossingen te ontwikkelen en te produceren. Het doel is om een internationaal vermaard innovatiecentrum voor kunstmatige intelligentie, data en robotica uit te bouwen. Het AI Experience Centre is hierbij een eerste stap. https://experience-centre.ai/

WE IR
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel