30 miljoen injectie voor verbeterde immuuntherapie

30 miljoen injectie voor verbeterde immuuntherapie

Betere beeldvorming immuuncellen kan behandelingen succesvoller maken

Onderzoek naar de wetenschappelijke beeldvorming van immuuncellen krijgt 30 miljoen euro subsidie. De injectie moet nieuwe methodes opleveren om immuuntherapieën op maat van de patiënt te maken en de succesgraad van behandelingen – bijvoorbeeld tegen kanker – te verhogen. Het project wordt gefinancierd door de het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie. De VUB neemt deel voor € 1.428.330 en VIB/VUB € 885.000.

Onderzoeker Nick Devoogdt is coördinator van één van de vier wetenschappelijke werkpakketten van het project. Professoren Tony Lahoutte en Marleen Keyaerts van VUB/UZBrussel zullen in dat kader een klinische studie coördineren. Voor VUB en VIB zijn het profs Jo Van Ginderachter en Geert Raes die expertise in het domein van de immunologie aanleveren.

De VUB en VIB gaan in alle projecten nauw samenwerken. Beide instellingen hebben uitgebreide expertise in het ontwikkelen van enkele-domein antilichaam fragmenten (nanobodies) en hun gebruik in de moleculaire beeldvorming.

 

Longkankerpatiënten

De VUB gaat PET probe - een nucleaire beeldvormingstechniek - testen in een klinische studie op longkankerpatiënten. Deze techniek kan een bepaald type immunosuppressieve macrofaag in de tumoren waarnemen. Die immunosuppressieve macrofaag zou kunnen wijzen op een resistentie ten aanzien van immuuntherapie.

Daarnaast is het de taak van de VUB en VIB om een aantal belangrijke immuun cellen - verschillende subtypes T cellen, B cellen en macrofagen – in beeld te brengen. Ze hopen dat niet-invasief te kunnen doen. Dat zou kunnen helpen om bepaalde immunologische processen in de oncologie en auto-immune ziekten beter te begrijpen en zodoende de therapie voor de patiënt beter te kunnen afstemmen.

 

Het project "Immune-Image"

Het Europese project "Immune-Image", waaronder het onderzoek van de VUB  en VIB valt, is voor financiering goedgekeurd en gaat nu officieel van start. Immuuncellen zullen in vivo worden bestudeerd met behulp van niet-invasieve en klinisch toepasbare high-end beeldvormingstechnieken, waaronder Positron Emissie Tomografie (PET), Optische Beeldvorming (OI) en Magnetic Resonance Imaging (MRI). De introductie van immunotherapeutische geneesmiddelen voor de behandeling van kanker en ontstekingsziekten, waarbij de geneesmiddelen het eigen immuunsysteem van het lichaam stimuleren om de ziekte aan te vallen, hebben een belangrijke impact gehad. Immunotherapieën werken echter niet voor alle patiënten. Immune-Image zal methoden ontwikkelen om de betrokken immuuncellen voor, tijdens en na dergelijke behandelingen te visualiseren en te bestuderen, waardoor de juiste behandeling voor de juiste patiënt en op het juiste moment kan worden geselecteerd. De verkregen informatie over de immuuncellen en hun activiteit tijdens de ziekte kan worden gebruikt om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen die patiënten kunnen helpen waarvoor de huidige immuuntherapieën niet effectief zijn.

Immune-Image brengt 10 top Europese academische instellingen, 4 kleine tot middelgrote ondernemingen, 1 patiëntenorganisatie en 7 farmaceutische bedrijven samen. De deskundige wetenschappers van de partnerorganisaties van Immune-Image zullen samenwerken om nieuwe beeldvormingstechnieken, nieuwe tracers en nieuwe methoden te ontwikkelen en om een efficiënte ontwikkeling van geneesmiddelen in de toekomst mogelijk te maken om de gezondheidszorg voor de Europese burger en daarbuiten te verbeteren.

Meer info

Nick Devoogdt, 02-477 49 91, nick.devoogdt@vub.be

 

Over IMI2-JU

Het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen is moeilijk, duur, inefficiënt en tijdrovend. De IMI2-JU, een gezamenlijk technologie-initiatief van de Europese Unie (EU) en de Europese Federatie van Farmaceutische Industrieën en Verenigingen (EFPIA), ondersteunt gezamenlijke onderzoeksprojecten die alle partijen die betrokken zijn bij gezondheidsonderzoek (universiteiten, farmaceutische en andere industrieën, kleine en middelgrote ondernemingen, patiëntenorganisaties, regelgevende instanties op het gebied van geneesmiddelen) samenbrengen om het hele ontwikkelingsproces te verbeteren en efficiënter te maken, zodat patiënten sneller toegang krijgen tot betere en veiligere geneesmiddelen.

 

Over Immune-Image

Het project wordt gecoördineerd door Prof. Albert D. Windhorst, Universitair Medisch Centrum Amsterdam, locatie VUmc, Nederland, met wetenschappelijke projectleiding van F. Hoffmann-La Roche Ltd, Basel, Zwitserland. Het project heeft een initiële looptijd van 5 jaar en een totaal onderzoeksbudget van € 30.000.000.000; waarvan € 15.000.000.000 afkomstig is uit de EU in de vorm van een subsidie en € 15.000.000.000 wordt gefinancierd door de farmaceutische partners (EFPIA), in de vorm van bijdragen in natura of in contanten aan het project.

Het project wordt ondersteund door een wetenschappelijke raad, voorgezeten door Prof. Sanjiv Gambhir, Stanford, VS, en een ethische raad, voorgezeten door Prof. Michael Fuchs, Linz, Oostenrijk. Deze raden zullen het consortium adviseren over onderzoeksstrategieën en ethische kwesties.

 

Onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020

Dit project is gefinancierd door de Gemeenschappelijke Onderneming voor Innovatieve Geneesmiddeleninitiatief 2 (GO) in het kader van subsidieovereenkomst nr. 831514. De gemeenschappelijke onderneming ontvangt steun van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie en EFPIA.

Voor aanvullende informatie: www.immune-image.eu en www.imi.europe.eu

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel