Wereldkankerdag: VUB Yamina Krossa Fonds maakt voorbereiding eerste klinische studies voor kankervaccin mogelijk

Wereldkankerdag: VUB Yamina Krossa Fonds maakt voorbereiding eerste klinische studies voor kankervaccin mogelijk

443.327 euro voor onderzoek prof. dr. ir. Damya Laoui dankzij fondsenwerving

Vrijdag 3 februari 2023 - Bij de oprichting van het VUB Yamina Krossa Fonds in 2018 had fondsoprichtster en ex-borstkankerpatiënte Yamina Krossa een duidelijk doel voor ogen: 2,5 jaar onderzoek van VIB-VUB prof. dr. ir. Damya Laoui en haar onderzoeksteam financieren. Dat team werkt aan de ontwikkeling van een kankervaccin tegen terugkerende tumoren en uitzaaiingen. Vandaag overhandigde Yamina Krossa een bedrag van 443.327 euro dankzij de steun van alumni, VUB sympathisanten ​ en bedrijven. Hiermee kan het team van prof. dr. ir. Damya Laoui de eerste klinische studies voorbereiden.

Damya Laoui (links) en Yamina Krossa (rechts)
Fotograaf: Katrijn Van Giel
Damya Laoui (links) en Yamina Krossa (rechts)
​Fotograaf: Katrijn Van Giel

Het onderzoeksteam van prof. dr. ir. Damya Laoui ontdekte dat bepaalde cellen van het afweersysteem in tumoren, de dendritische cellen, ons lichaam kunnen beschermen tegen kanker. Doordat ze stukjes van kankercellen opnemen, kunnen ze enerzijds de soldaten van het afweersysteem activeren en anderzijds een geheugen tegen de kanker genereren.

Yamina Krossa besloot 5 jaar geleden om zich te engageren om mee financiering te zoeken voor het kankeronderzoek van prof. dr. ir. Damya Laoui. Yamina overwon zelf borstkanker en zette mee haar schouders onder het onderzoek naar de ontwikkeling van een kankervaccin tegen herval en uitzaaiingen. Kankeronderzoek kost handenvol geld en daarom is de zoektocht naar filantropische donaties noodzakelijk om het onderzoeksteam op de VUB financiële ademruimte te geven.

“De voldoening van het behalen en overschrijden van het doelbedrag ter ondersteuning van dit belangrijk kankeronderzoek, is des te groter omdat dit het resultaat is van de inspanningen van zovelen met kleine en grote acties of donaties.”, vertelt Yamina Krossa.

Een opmerkelijke steunactie kwam van stand-up comedian Alex Agnew, die 1 euro per verkocht ticket van zijn show aan het fonds schenkt. De verwachte opbrengst van 90.000 euro is opnieuw een triomf voor het fonds. ​ ​ ​

Opstart voorbereiding eerste klinische studie dankzij fondsenwerving

Met de opgehaalde fondsen konden de onderzoekers investeren in de ontwikkeling van de celtherapie. Zo heeft het onderzoeksteam de voorbije jaren muis-modellen kunnen genereren om uitzaaiingen en herval te bestuderen. Met de financiering kochten ze ook een CT-scan voor proefdieren aan. Bovendien slaagden ze erin om aan te tonen dat de dendritische celtherapie effectief uitzaaiingen en herval kan belemmeren en de overleving van muizen aanzienlijk verlengt.

“Zonder het VUB Yamina Krossa fonds zou het opstarten van een klinische studie ondenkbaar zijn. Mijn team en ik bedanken alle donateurs voor hun steun! Dankzij het opgehaalde bedrag zal de translatie van onze therapie in de nabije toekomst naar de kliniek mogelijk worden en zullen we binnenkort de therapie op patiënten kunnen testen”, zegt Damya Laoui.

De financiering geeft hen nu tijd om te onderzoeken welke dendritische cel voor welke soort tumor de beste resultaten kan opleveren. De celtherapie wordt ook uitgebreid naar andere kankertypes zoals longkanker en eierstokkanker. Een postdoctoraal onderzoekster zal zich toespitsen op de effecten van bestaande behandelingen, zoals chemotherapie, op de dendritische celtherapie. Het doel is om binnen 4 jaar de eerste patiënten met de ontwikkelde celtherapie te behandelen.

Meer informatie over het VUB Yamina Krossa Fonds vindt u op: Yamina Krossa Fonds | Vrije Universiteit Brussel (vub.be)

Het fonds wordt beheerd door VUB Foundation, de fondsenwervingsdienst van de VUB: De VUB Foundation | Vrije Universiteit Brussel


Over VUB Foundation
​De VUB Foundation werft filantropische fondsen bij bedrijven, organisaties, instellingen en particulieren. Dat doet ze binnen het kader van de dienst TechTransfer van het vicerectoraat Innovatie en Valorisatie. Het beleid van de VUB Foundation steunt op de overtuiging dat elke filantropische gift maatschappelijke return krijgt. Iedere bijdrage steunt onderwijs, onderzoek, innovatie of het patrimonium van de VUB. De kennis en inzichten die daaruit ontstaan, vloeien terug naar de samenleving.

Wat u geeft aan de VUB krijgt u terug.

Meer informatie:

Yamina Krossa
​Via persrelaties VUB

Prof. dr. ir. Damya Laoui
dlaoui@vub.be

https://laouilab.sites.vib.be/

Sam Jaspers
Sam Jaspers Woordvoerder a.i., perscontact wetenschap & onderzoek

 

 

 

 

 

 

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel