Waterwetenschap voor de hele samenleving

Waterwetenschap voor de hele samenleving

Wereldwaterdag 22 maart: Vrije Universiteit Brussel start UNESCO Chair on Open Water Science and Education

Het Departement Hydrology and Hydraulic Engineering van de Vrije Universiteit Brussel richt een UNESCO-leerstoel over water in. De leerstoel wil kennis over water en grondwatervoorraden vergroten en delen via open source mogelijkheden voor onderzoek en onderwijs. De leerstoel zal onder andere het reeds bestaande open water netwerkplatform verder uitwerken en citizen science projecten opzetten door de ontwikkeling van een internet of things voor watertoepassingen. Samen met partneruniversiteiten in Europa, Afrika, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika zullen verder ook e-cursussen worden ontwikkeld die uiteindelijk zullen worden geïntegreerd in een e-Master in Water Resources Engineering.

Ann van Griensven, afdelingshoofd van het Hydrology and Hydraulic Engineering Departement: “Door de klimaatverandering verandert de wereld heel snel. Periodes van hevige droogtes en overstromingen zullen steeds vaker voorkomen. Weten hoe we hiermee moeten omgaan wordt steeds belangrijker. Ook de drinkwatervoorziening verzekeren, voor iedereen, wordt steeds belangrijker.  Met de UNESCO leerstoel willen we de raakvlakken opzoeken van wetenschap, beleid en maatschappij. De idee achter open wetenschap is om wetenschappelijke informatie breder toegankelijk te maken, open access dus, en ook betrouwbaarder, via open data, en met de actieve betrokkenheid van alle belanghebbenden, open to society."

Binnen deze definitie gaat open wetenschap verder dan wetenschap die open is voor de onderzoeksgemeenschap, maar verwijst het naar een wetenschap die open staat voor de hele samenleving.

De activiteiten van de leerstoel kaderen in het intergouvernementele hydrologische programma van de UNESCO (UNESCO-IHP). De UNESCO Leerstoel Open Water Science and Education bouwt verder op het reeds bestaande Open Water Netwerk (OWN), ondersteund door het Vlaams Fonds voor Onderzoek (FWO), de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), de Onderzoeksraad van de Vrije Universiteit Brussel (VUB-OZR) en de Vlaamse UNESCO Stuwfondsen (FUST).

Ann van Griensven

Ann van Griensven is hoogleraar aan de vakgroep hydrologie en waterbouwkunde van de Vrije Universiteit Brussel, geassocieerd hoogleraar hydrologie aan het IHE-Delft Instituut voor Wateropleidingen en adjunct-professor van Texas A&M. Zij heeft 25 jaar onderzoekservaring in waterkwaliteit en hydrologische modellering. Zij lid van de redactieraad van het Journal of Environmental Modelling and Software en Journal of Hydrology and Earth System Sciences. Zij maakt deel uit van het ontwikkelteam van de open-source "Soil and Water Assessment Tool". Zij is voorzitter van het Belgisch comité voor UNESCO-IHP. België maakt voor de komende vier jaar deel uit van de Raad van het UNESCO-IHP.

Contact:

Ann van Griensven

[email protected]

0484 76 16 96

IR
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel