Waar halen biografen hun bronnen vandaan? VUB’ers gaan op zoek naar antwoorden

Waar halen biografen hun bronnen vandaan? VUB’ers gaan op zoek naar antwoorden

De Vrije Universiteit Brussel organiseert samen met het Letterenhuis en Literatuur Vlaanderen een samenkomst van biografen, wetenschappers en schrijvers uit Nederland en Vlaanderen. Tijdens de bijeenkomst “De bronnen van de biograaf” spreken biografen, onderzoekers, studenten, uitgevers en geïnteresseerden over biografisch (bronnen)onderzoek en alles wat daarmee samenhangt. Zo komen er lezingen aan bod over bijzondere of onverwachte bronnen en de grens tussen feit en fictie binnen het genre.

“Er wordt gedebatteerd over de betrouwbaarheid, toegankelijkheid en de staat van de bronnen. Maar bovenal brengt deze dag liefhebbers van de biografie samen om hun passie voor de biografie en de schrijversbiografie te delen,” zegt professor Nederlandse literatuur Hans Vandevoorde.

Tijdens het colloquium komen ook zes studenten van de VUB aan het woord. In het kader van het vak Nederlandse literatuurgeschiedenis maakten ze video’s over Nederlandstalige auteurs tussen 1850 en 1950 die naar hun mening een biografie verdienden. “Mijn tweedejaarstudenten blijken vooral te pleiten voor het herwaarderen van vrouwelijkse schrijvers en jeugdauteurs”, zegt Vandevoorde. Komen onder andere aan bod: schrijfster Anna Blaman, dichteres Hélène Swarth en kinderboekenschrijfster en dichteres Katharina Leopold.

Ook uit een eerdere poll door Het Letterenhuis en De Standaard der Letteren ‘Wie verdient een biografie?’ bleek al dat er een grote interesse is voor het leven en werk van vrouwelijke auteurs en kunstenaars. Schrijfster en journaliste Maria Rosseels, auteur Johanna Desideria Courtmans-Berchmans en tekenares Nicole van Goethem kregen de meeste stemmen in een publieke enquête. Binnenkort krijgen zij een levensschets in De Standaard der Letteren en op de website van het Letterenhuis.

“De bronnen van de biograaf” vindt op 30 maart plaats in het kader van het Biografiejaar, georganiseerd door het Letterenhuis. Nog tot juni 2023 organiseert het evenementen rond schrijversbiografieën, memoires, autofictie en egodocumenten.

Koen Stein
Koen Stein Perscontact wetenschap & innovatie

 

 

LW
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel