VUB/VIB-wetenschapster Damya Laoui ontvangt prestigieuze Collen-Francqui Start-Up Grant voor baanbrekend kankeronderzoek

VUB/VIB-wetenschapster Damya Laoui ontvangt prestigieuze Collen-Francqui Start-Up Grant voor baanbrekend kankeronderzoek

VUB-onderzoekster Lieve Van den Block krijgt Francqui Onderzoekshoogleraar voor onderzoek rond palliatieve zorg

De Francqui Stichting heeft de Collen-Francqui Start-Up Grant toegekend aan VUB/VIB prof. Damya Laoui. Naast een financiële toelage van 200.000 euro is er aan dit driejarige mandaat ook een leerstoel verbonden. Dankzij deze prestigieuze erkenning kan Laoui haar bekroonde onderzoekswerk verderzetten naar nieuwe immunotherapieën in de strijd tegen kanker. Ook prof. Lieve Van den Block wordt door de Francqui Stichting geëerd. Zij krijgt de Francqui Onderzoekshoogleraar toegekend voor haar werk binnen ‘Aging, dementia and the end of life’.

De “Collen-Francqui Start-Up Grant” wordt om de twee jaar uitgereikt aan beloftevolle wetenschappers jonger dan 40 die actief zijn in het biomedische domein. De titularis bekleedt de gelijknamige leerstoel voor drie jaar en kan de toelage van 200.00€ inzetten om onderzoeksuitgaves te bekostigen of een (post-)doctoraal onderzoeker aan te werven.

Extra zuurstof voor kankeronderzoek
De Francqui Stichting verkoos Laoui omwille van haar baanbrekende werk naar de rol van immuuncellen in de behandeling van kanker. De komende jaren zal ze zich hierop verder toeleggen, in het bijzonder op het onderzoek naar cellen die antigenen bevatten, zoals dendritische cellen. Op basis hiervan zal Laoui immuuntherapieën ontwikkelen die de groei of uitzaaiing van kwaadaardige tumoren tegengaan.

Prof. Laoui is vandaag actief binnen het laboratorium voor Cellulaire en Moleculaire Immunologie dat geleid wordt door prof. Jo Van Ginderachter en het VIB-VUB Center for Inflammation Research. Ze kreeg eerder de gerenommeerde I. Vanderschuerenprijs voor haar doctoraat en werd in 2018 door New Scientist uitgeroepen tot “Grootste Wetenschapstalent van het Jaar”.

“Ik ben vanzelfsprekend bijzonder blij om deze grant toegekend te krijgen. Het is een mooie erkenning voor het werk dat ik tot nu toe realiseerde. Het voorziet me ook van de broodnodige middelen om de komende jaren te blijven werken aan betere kankerbehandelingen die de genezingskansen van patiënten vergroten.” aldus Laoui.

Contact:

Damya Laoui - dlaoui@vub.be - 02 629 1978

Het onderzoek van prof. Damya Laoui kan men steunen via het VUB Yamina Krossa Fonds - vubfoundation.be/fondsyaminakrossa

Palliatieve zorg

Prof. Lieve Van den Block leidt het onderzoeksprogramma ‘Aging and Palliative Care’ aan de VUB-onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde. Zij onderzoekt hoe men betere palliatieve zorg en ondersteuning bij het levenseinde kan bieden, aan ouderen, mensen met dementie en hun familieleden en dat thuis, in woonzorgcentra of in andere zorgsettings.

De Francqui Onderzoekshoogleraar biedt mij de kans om te focussen op mijn nationaal en internationaal onderzoek in deze populaties voor de komende drie jaar. Samen met een fantastische groep van doctoraatsstudenten en postdoctorale onderzoekers aan de VUB, zal ik kunnen nagaan hoe we palliatieve zorg voor kwetsbare ouderen beter kunnen organiseren, door het ontwikkelen en testen van nieuwe modellen van palliatieve thuiszorg. We zullen eveneens kunnen onderzoeken hoe optimaal te communiceren met mensen met dementie en hun familie m.b.t. de laatste jaren van hun leven, door gebruik te maken van participatieve onderzoeksdesigns en innovatieve analysetechnieken. De toekenning van deze leerstoel zal bijdragen tot het verder versterken van de positie van de VUB in het brede onderzoeksdomein van de palliatieve en levenseindezorg, zowel op nationaal als internationaal vlak,” zegt Van den Block

Contact:

Lieve Van den Block - lvdblock@vub.be - 02 477 43 10

GF PE
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel