VUB’s Institute for European Studies en Vesalius College stellen Luc Soete aan als nieuwe Decaan

VUB’s Institute for European Studies en Vesalius College stellen Luc Soete aan als nieuwe Decaan

Nieuw gezamenlijk managementteam maakt zich op voor meer internationale samenwerking

Met ingang van 1 oktober 2019 hebben het Institute for European Studies (IES) van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en Vesalius College (VeCo) Luc Soete aangesteld als hun nieuwe Decaan. Deze aanstelling gaat gepaard met een wijziging van de statuten, die nu ingebed zijn in de statuten van de VUB, waardoor de managementfuncties op één lijn met de universiteit konden worden gebracht. Twee andere nieuwe aanstellingen zijn die van Alexander Mattelaer, die Vice-Decaan Onderzoek van beide instituten wordt, terwijl Sven Van Kerckhoven de rol op zich neemt van Vice-Decaan Onderwijs. Het gezamenlijke managementteam van IES-VeCo bestaat verder uit Executive Director Anthony Antoine en Assistant Executive Director Jacintha Liem.

Met Luc Soete aan het hoofd van IES en VeCo, wellicht de meest internationaal georiënteerde instituten van de VUB, heeft de universiteit iemand aan boord gehaald die de reputatie van IES en VeCo verder kan verstevigen en hen nog nadrukkelijker op de wereldkaart kan zetten. De aanstelling van Luc Soete moet immers tot een grotere samenwerking leiden met huidige en nieuwe partners die ook een internationale focus hebben, zoals de University of Warwick en UNU-CRIS.

Luc Soete is een Belgisch econoom met een lange carrière als Professor Internationale Economische Betrekkingen aan de Universiteit van Maastricht, een universiteit waarvan hij van 2012 tot 2016 Rector Magnificus was. Hij is medeoprichter en voormalig directeur van UNU-MERIT en is vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Technische Universiteit Delft. In juli 2019 werd hij bovendien Directeur ad interim van UNU-CRIS in Brugge, een van de instituten waarmee het IES nauw samenwerkt.

Over zijn nieuwe aanstelling zei Luc Soete het volgende: “In een wereld die steeds complexer wordt, is de EU voortdurend haar rol en relevantie aan het herdenken en herdefiniëren. De leiders en beleidsmakers van vandaag spelen een cruciale rol in de toekomst van ons continent en, bij uitbreiding, de wereld zoals we die kennen. Ze steunen daarbij op het advies van beleidsexperten in tal van gebieden, zoals klimaatverandering, veiligheid, migratie, handel en economisch bestuur. Op wereldvlak zijn diplomatie en globale governance essentiële vaardigheden geworden om de nieuwe uitdagingen te kunnen aanpakken. Zowel bij IES als VeCo hebben we een zeer uitgebreide expertise in deze materie. Het is mijn ambitie om deze Brusselse expertise naar een hoger niveau te tillen, door de banden aan te halen met gelijkgezinde instituten en organisaties over de grenzen heen, zodat we de onderlinge synergiën optimaal kunnen benutten. Ik kijk enorm uit naar deze nieuwe uitdaging in mijn thuisstad.”

 

-----------------

Over het Institute for European Studies: Als Jean Monnet Centre of Excellence aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) biedt het Institute for European Studies (IES) onderzoek, onderwijs, en academische diensten aan die gericht zijn op de EU in een internationale omgeving. De disciplines die er worden beoefend zijn o.a. rechten, sociale/politieke wetenschappen, economie, en communicatiewetenschappen. Het IES heeft een stevige, jarenlange reputatie opgebouwd inzake doctoraatsonderzoek en organiseert verschillende academische programma’s.

www.ies.be

 

Over Vesalius College: Vesalius College (VeCo) is de thuis van een bloeiende internationale gemeenschap en biedt studenten een unieke onderwijservaring. De didactische methodes van VeCo worden gekenmerkt door interactieve lessen in kleine groepen, flexibiliteit in de keuze van vakken, en permanente evaluatie. Met ongeveer 300 studenten en een lage ratio studenten per professor is het lesgevend personeel in staat om de studenten een persoonlijke begeleiding te bieden en hun capaciteiten op een succesvolle manier te helpen ontwikkelen.

www.vesalius.edu

 

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel