VUB zet Taskforce e-Inclusie op

VUB zet Taskforce e-Inclusie op

Taskforce wil sociale isolatie tijdens Coronacrisis bestrijden en kwetsbare groepen digitaal versterken

De Vrije Universiteit Brussel richt, in samenwerking met verschillende lokale besturen, publieke instellingen en middenveldorganisaties die reeds jarenlang werken aan het digitaal insluiten van kwetsbare groepen, de Taskforce ‘e-Inclusie’ op. De Taskforce kwam tot stand op initiatief van Dr. Ilse Mariën, onderzoekster bij imec-SMIT VUB: “Om ondanks de strenge coronamaat-regelen les te kunnen volgen, te werken of contact te houden met familie en vrienden gaat men massaal digitaal. Maar kwetsbare groepen zoals kansarme kinderen en jongeren, mensen met een beperking of ouderen hebben hier slechts beperkte toegang toe en missen vaak de broodnodige vaardigheden. Hierdoor dreigen ze nu verder geïsoleerd te raken. Met dit initiatief hoopt de VUB bij te dragen aan een meer inclusieve maatschappij en via onze kennis en netwerken het algemeen nut te dienen. Ons werk houdt overigens ook niet op na deze crisis: ook nadien zal deze Taskforce zich blijven inzetten om de digitale kloof in onze maatschappij te verkleinen.“

 

De Taskforce e-Inclusie is een samenwerkingsverband van de VUB met Mediawijs, Vocvo, VVSG, Stad Gent - Digitaal Talent Gent, Link in de Kabel, WeTechCare, UCCL, K-Point Thomas More, Blenders Digidak, Linc vzw, Beego en Stad Kortrijk.

Materiaal

De leden van de Taskforce leggen zich in eerste instantie toe op het versneld toegankelijk maken van laptops, tablets, en internet voor jongeren in de bijzondere jeugdzorg, mensen in armoede, chronisch zieken, geïsoleerde senioren, bewoners van zorginstellingen of woonzorgcentra alsook coronapatiënten in de ziekenhuizen. Om dit te realiseren werkt de Taskforce e-Inclusie samen met verschillende bestaande initiatieven die laptops, tablets en smartphones verzamelen en verdelen over verschillende doelgroepen.

Vorming

In tweede instantie werkt de Taskforce aan het versneld versterken van digitale vaardigheden bij deze kwetsbare groepen, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van laagdrempelige handleidingen voor de toestellen. Daarnaast voorzien organisaties als Beego.be of buddy’s bijkomende (telefonische) hulp om de doelgroepen aan te leren hoe ze moeten werken met tools als WhatsApp, Skype, praatbox.be en essentiële digitale publieke en private diensten zoals bankapplicaties, formulieren voor technische werkloosheid of online schoolinschrijvingen. Tot slot maakt het platform 123digit.be extra digitale digitale oefeningen beschikbaar.

“Technologie is een fantastisch hulpmiddel dat het leven van veel mensen vergemakkelijkt en ons, zeker nu, toelaat om de normale gang van zake zoveel mogelijk aan te houden. Maar helaas is technologie niet voor iedereen zo’n evidentie. Dat wordt nog al te vaak vergeten. Wat het des te problematischer maakt, is dat het vaak de meeste kwetsbare groepen in onze samenleving zijn die geen toegang of vaardigheden hebben waardoor zij nog verder sociaal geïsoleerd zullen raken. We mogen hen niet in de kou laten staan. Met dit initiatief hoopt de VUB bij te dragen aan een meer inclusieve maatschappij en via onze kennis en netwerken het algemeen nut te dienen. Ons werk houdt overigens ook niet op na deze crisis: ook nadien zal deze Taskforce zich blijven inzetten om de digitale kloof in onze maatschappij te verkleinen“, besluit dr. Mariën.

Voor meer informatie:

Ilse Mariën

Ilse.Marien@vub.be

0496 282 488

Meer info over de experten en partners van het Taskforce e-Inclusie vind je op www.e-inclusie.be

ES
Contacteer ons
Ilse Mariën imec-SMIT VUB
Lies Feron
Lies Feron Wetenschapscommunicatie Persrelaties
Ilse Mariën imec-SMIT VUB
Lies Feron
Lies Feron Wetenschapscommunicatie Persrelaties
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën en acties samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel