VUB zet samenwerking Confucius Instituut niet voort

VUB zet samenwerking Confucius Instituut niet voort

Contract wordt na juni 2020 niet verlengd

De Vrije Universiteit Brussel zal haar contract met het Confucius Instituut dat in juni 2020 afloopt, niet verlengen. Dat werd vanavond beslist door de Raad van Bestuur. De universiteit is van oordeel dat de samenwerking met de instelling niet langer strookt met haar beleid en doelstellingen. "De VUB staat steeds open voor nieuwe samenwerkingen met Chinese universitaire instellingen, wetenschappers en studenten, op voorwaarde dat de academische vrijheid en onafhankelijkheid, in wederzijds vertrouwen, kan worden gegarandeerd."

Het Confucius Instituut stond al een tijdje op de VUB-agenda via externe en interne evaluaties. Op basis van de aldus bekomen informatie meent de universiteit dat het verderzetten van de samenwerking niet in overeenstemming te brengen is met de beginselen van het vrij onderzoek. De recente berichtgeving rond het Confucius Instituut van de VUB is een bijkomend element in de overwegingen van de Raad van Bestuur geweest.

“Samenwerkingen kunnen voor de VUB enkel als het handelen van de betrokken partners beantwoordt aan ons basisbeginsel van vrij onderzoek. In lijn met deze visie heeft de Raad van Bestuur geoordeeld dat de samenwerking met het Confucius Instituut niet langer conform is met de actuele beleidsdoelstellingen en daarom niet verlengd wordt”, licht VUB-rector Caroline Pauwels de beslissing toe.

Voor dit academiejaar zullen de studenten minor Chinese taal, cultuur en maatschappij hun opleiding kunnen afwerken zonder noemenswaardige wijzigingen. Voor het volgende jaar zoekt de universiteit een oplossing waarbij andere lesgevers de cursussen zullen overnemen. Voor de personeelsleden die met de gelden van het Confucius Instituut betaald worden zoekt de universiteit een oplossing.

Deuren blijven open

De VUB benadrukt dat er goed lopende samenwerkingen zijn en dat ze ook in de toekomst nieuwe academische wetenschappelijke samenwerkingen en studentenuitwisselingen met Chinese (onderwijs)instellingen zal opzoeken voor zover ze voldoen aan de principes van het vrij onderzoek. De vicerector Internationalisering zal op vraag van de Raad van Bestuur daartoe een nieuw algemeen beleidsplan uitwerken. Dit beleid zal gebaseerd zijn op de principes van proportionaliteit, wederkerigheid, transparantie en integriteit, in lijn met de doelstellingen en waarden van de universiteit. 

Rector Caroline Pauwels: “De VUB is een grote pleitbezorger van academische samenwerkingen over de grenzen heen, ook met instellingen uit landen waar vrijheden onder druk staan, en dit via onderzoek en studentenuitwisselingen. Zo bouwen we mee aan een echte universitas: een oord waar ideeën en kennis vrij uitgewisseld kunnen worden los van regimes, ideologie of grenzen. Als vrije universiteit investeren we immers in de talenten van jonge mensen, niet in regimes.”

Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel