VUB zet in op groene start nieuwe academiejaar

VUB zet in op groene start nieuwe academiejaar

De Vrije Universiteit Brussel wil bij de start van het nieuwe academiejaar 100% van de campuscapaciteit gebruiken. De Vlaamse regering besliste dat alle hogeronderwijsinstellingen in Vlaanderen starten in code groen. Voor Brussel wacht ze de epidemiologische situatie af. De VUB pleit voor een uniforme aanpak in het Nederlandstalig onderwijs en neemt verschillende initiatieven om ook de vaccinatiegraad in Brussel positief te beïnvloeden. 

 

Dankzij het succes van de vaccinatiecampagne in Vlaanderen, kunnen hogescholen en universiteiten in Vlaanderen bij de start van het academiejaar 2021-2022 de volle 100% van hun campuscapaciteit benutten en voltijds contactonderwijs aanbieden aan alle studenten. Voor de hogeronderwijsinstellingen in Brussel wacht de overheid af hoe de epidemiologische situatie evolueert. De VUB neemt in overleg met de Brusselse overheden alvast verschillende initiatieven om de vaccinatiegraad te bevorderen.

Samen met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) schakelt de VUB vaccinatiepunten in op haar campussen. De VUB sensibiliseert personeel, studenten en bezoekers om zich te laten vaccineren. Het is belangrijk daarbij te vermelden dat veel studenten en medewerkers uit Vlaanderen komen en al voldoende zijn gevaccineerd. Bij de vorige uitbraken zijn de campussen van de VUB nooit zwaar getroffen, omdat de situatie steeds van kortbij en nauwgezet wordt opgevolgd en er bij positieve gevallen snel maatregelen worden genomen. 

De VUB ventileert alle lokalen voldoende en plant extra maatregelen om overal veiligheid voor iedereen te garanderen. Zo bekijkt de VUB de mogelijkheid van het Corona Safe Ticket voor sociale, culturele en studentikoze activiteiten.

Daarnaast zet de VUB in op “blended learning”, een mix van fysiek en digitaal onderwijs die elkaar versterken. De VUB biedt haar studenten graag contactonderwijs aan op onze campussen en op locaties in de stad met weKONEKT.brussels, verder ondersteund door digitale onderwijsvormen.

De VUB is dankbaar voor de ontvankelijkheid en solidariteit van de vele Brusselse partners. Samen met alle betrokken overheden en partners blijft de VUB de situatie in Brussel goed opvolgen. De VUB gaat zich hard inspannen om het academiejaar voor alle studenten en medewerkers te starten in de meest optimale omstandigheden, met oog voor het pedagogisch project en maximaal welzijn. 

 

Meer info

Vicerector Onderwijs-‐ en Studentenbeleid Jan Danckaert, 0486-48 80 62, [email protected]

CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel