VUB wil na incidenten einde maken aan bezetting door studenten

VUB wil na incidenten einde maken aan bezetting door studenten

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) roept de pro-Palestijnse actievoerders op om de bezetting van een deel van de campus uiterlijk deze week donderdag te beëindigen. Rector Jan Danckaert heeft een delegatie van de bezettende studenten uitgenodigd om de modaliteiten van de ontruiming te bespreken, maar dat overleg heeft nog niet plaatsgevonden.

Al ongeveer twee maanden bezet een groep studenten een ruimte op de campus, de zogeheten Stoa. De universiteit had afspraken gemaakt met de bezettende studenten, die aanvankelijk grotendeels werden nageleefd. Maar recente incidenten vormen een ernstige inbreuk op de gemaakte afspraken en zijn voor de universiteit onaanvaardbaar en ontoelaatbaar.

Een ernstig incident vond plaats na de personeelsbarbecue, waar een door de VUB uitgenodigde gast door een groep studenten werd achtervolgd, belaagd en geïntimideerd. Zulk gedrag is onacceptabel en staat haaks op de waarden van de VUB. “We hebben de beelden en geluidsfragmenten geanalyseerd en konden alleen maar verontwaardigd vaststellen dat onze eigen studenten het incident hebben veroorzaakt”, zegt rector Jan Danckaert.  

Daarnaast zijn twee studenten op heterdaad betrapt bij een daad van bewust vandalisme. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de groep bezetters op de hoogte was van het geplande vandalisme en niets heeft ondernomen om het te voorkomen. Dergelijk gedrag is binnen de VUB-gemeenschap ontoelaatbaar.

Het besluit van de Academische Raad betreffende samenwerkingsverbanden met Israël en de wederopbouw van Gaza is een ander belangrijk element. De universiteit heeft een duidelijke beslissing genomen in lijn met de (internationale) context en de uitspraken van het Internationaal Gerechtshof, met betrekking tot lopende en toekomstige samenwerkingen. Daarmee komt de VUB in belangrijke mate tegemoet aan de eisen van de bezetters. De prioriteit moet nu gaan naar het lenigen van de humanitaire nood en het helpen van de Palestijnse bevolking.

VUB-rector Jan Danckaert: “De VUB heeft altijd een open, respectvolle en constructieve dialoog met de actievoerende studenten nagestreefd en heeft hun bezetting getolereerd onder voorwaarden. Met de recente gebeurtenissen hebben de actievoerders duidelijk een grens overschreden. Tegelijk zal de positie van de universiteit, na de recente beslissingen van de Academische Raad, de komende tijd niet meer wezenlijk veranderen. Daarom roepen we de bezettende studenten op om de bezetting uiterlijk donderdag 4 juli om 10 uur te beëindigen.”


Sam Jaspers
Sam Jaspers Woordvoerder a.i., perscontact wetenschap & onderzoek

 

 

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel