VUB wil einde maken aan samenwerkingsproject met twee Israëlische instellingen na negatief advies van haar ethische commissie

VUB wil einde maken aan samenwerkingsproject met twee Israëlische instellingen na negatief advies van haar ethische commissie

Na een negatieve evaluatie wil de Vrije Universiteit Brussel haar samenwerking stopzetten in een wetenschappelijk onderzoek over artificiële intelligentie waaraan ook twee Israëlische partners deelnemen. De VUB besliste om na de escalatie van het conflict alle lopende onderzoeksprojecten waarin een Israëlische partner is betrokken te onderwerpen aan een grondige screening. Zoals aangekondigd wil de VUB project per project beslissen over haar samenwerkingen met instellingen in Israël. In het totaal gaat het om zeven projecten.

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) wil hiermee volledige transparantie bieden over haar lopende samenwerkingsprojecten binnen het Europese Horizon-programma, waarmee de Europese Unie onderzoek financiert, waaraan ook Israëlische instellingen kunnen deelnemen. Aan deze internationale projecten nemen, naast de Israëlische instelling en de VUB, ook tientallen tot soms meer dan honderd partners deel. Geen enkele van deze projecten heeft een band met militaire toepassingen. Toch worden ze nu grondig geëvalueerd in het licht van de onaanvaardbare escalatie van het conflict in het Midden-Oosten. ​

De universiteit benadrukt dat het geen enkele bilaterale samenwerking heeft met Israël.

Van de lopende projecten worden er drie op korte termijn afgerond. Drie andere projecten hebben een langere looptijd. Het gaat om twee medische onderzoeksprojecten over borstkankerscreening en patiëntenzorg, en één project over wetgeving tegen kindermisbruik. En ten slotte is er nog een project over artificiële intelligentie. Dat laatste project kreeg intussen een negatief advies van de ethische commissie en we zullen in overleg gaan met de financierende Europese Commissie om uit het project te stappen.

In het kader van de mensenrechtentoets van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) worden samenwerkingsverbanden gescreend op drie vlakken:

  • Is het land of regio betrokken bij een conflict?
  • Wat is de positie van de instelling tegenover het regime en het conflict?
  • Over welk type onderzoek gaat het en kunnen de resultaten gebruikt of misbruikt worden voor militaire doeleinden?

De VUB voegt eraan toe dat naast deze uitsluitende criteria, er ook redenen kunnen zijn om dissidente, onafhankelijke en kritische onderzoekers in Israël te ondersteunen. We mogen instellingen in Israël en Israëlische onderzoekers niet vereenzelvigen met hun regering.

De VUB wijst ook nog op de complexiteit van het verbreken van lopende samenwerkingen. Elke stopzetting moet onderhandeld worden met de financierende instantie, in dit geval de Europese Commissie. ​

Tot slot benadrukt de VUB dat ze haar samenwerkingsverbanden met Palestijnse instellingen zal verderzetten en wil bijdragen tot de heropbouw van het hoger onderwijs in Palestina, zodra dit mogelijk is.


Meer informatie:

Peter Van Rompaey
Peter Van Rompaey Senior advisor corporate communications en rectorcommunicatie

 

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel