VUB-wetenschapster Damya Laoui wint I. Vanderschuerenprijs voor onderzoek naar gespecialiseerde immuuncellen in kankertumoren

VUB-wetenschapster Damya Laoui wint I. Vanderschuerenprijs voor onderzoek naar gespecialiseerde immuuncellen in kankertumoren

Op 29 januari as zal Prof. dr. ir. Damya Laoui de Ignace Vanderschueren Prijs 2018 in ontvangst nemen voor haar doctoraatsonderzoek in de Biomedische Wetenschappen naar de rol van macrofagen bij kanker. Macrofagen zijn immuuncellen die gespecialiseerd zijn in afval opruimen in het lichaam. Laoui behaalde haar doctoraat in 2014 onder promotorschap van Prof. dr. Patrick De Baetselier en Prof. dr. ir. Jo Van Ginderachter in het labo Cellulaire en Moleculaire Immunologie aan de Vrije Universiteit Brussel. De I. Vanderschuerenprijs wordt uitgereikt aan doctoraatswerk dat een belangrijke bijdrage levert aan de evolutie van wetenschappelijk onderzoek.

Damya Laoui onderzocht de heterogeniteit van immuuncellen die aanwezig zijn in tumoren en de omgevingssignalen die verantwoordelijk zijn voor deze heterogeniteit, om zo deze signalen te kunnen gebruiken als doelwitten voor nieuwe kankerbehandelingen. Een van die immuuncellen zijn de macrofagen. Dit zijn cellen van het immuunsysteem die in staat zijn om de resten van beschadigde, dode of lichaamsvreemde op te ruimen. Deze cellen zijn vaak talrijk aanwezig in veel tumortypes en kunnen een versnelde tumorgroei en de vorming van uitzaaiingen veroorzaken. De correlatie tussen een sterke aanwezigheid van macrofagen binnen de tumor en een slechte prognose kon reeds gestaafd worden door verschillende epidemiologische studies. Daarnaast toonde de groep van Prof. Van Ginderachter reeds aan dat er 2 types van  macrofagen bestaan binnen eenzelfde tumor. Namelijk tumor-bevorderende macrofagen die in zuurstofarme gebieden van tumoren vertoeven en antitumorale macrofagen die in zuurstofrijkere tumor gebieden vertoeven.

 

Via de moleculaire en functionele karakterisering van de heterogeniteit van deze macrofagen, biedt Laoui’s doctoraat nieuwe inzichten in hun biologie en toonde ze aan dat het zuurstofgehalte in tumoren de tumor-bevorderende functies van  macrofagen verstrekt. Verder identificeerde Laoui een receptor die verantwoordelijk is voor het ontstaan van de heterogeniteit. Belangrijk hierbij is dat via het therapeutisch blokkeren van deze receptor, de tumor-bevordende macrofagen tevens omgevormd konden worden tot antitumorale macrofagen, waardoor sterke antitumorale immuun responsen konden worden opgewerkt.  

 

 

Bekroning voor wetenschappelijk onderzoek met impact
De Ignace Vanderschuerenprijs gaat naar een doctoraatswerk dat zich bijzonder onderscheidt door een belangrijke bijdrage te leveren aan de evolutie van het wetenschappelijke onderzoek.
De award wordt via de onderzoeksraad van de Vrije Universiteit Brussel in beurtrol tweejaarlijks toegekend aan onderzoekers uit de Humane Wetenschappen, Basis-, Natuur- & Toegepaste Wetenschappen en Biomedische Wetenschappen. Dit jaar waren de Biomedische Wetenschappen na zes jaar weer aan de beurt. De jury let op originaliteit, innovatie en focus. Daarnaast moet ook de methodiek goed zijn en de impact van het onderzoek groot. Bovendien moet het gepubliceerd zijn in een vooraanstaand wetenschappelijk blad.

Aan de prijs is een persoonlijk bedrag voor de laureaat verbonden, alsook de toekenning van werkingsmiddelen gedurende 3 jaar.

 

Meer info

Damya Laoui

Vakgroep Bio-ingenieurswetenschappen

[email protected]

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel