VUB-wetenschappers forceren doorbraak in diagnose chronische leveraandoening

VUB-wetenschappers forceren doorbraak in diagnose chronische leveraandoening

Nieuwe techniek kan leverfibrose vroeger en pijnloos vaststellen met eenvoudige bloedtest

Fibrose is de verharding en verlittekening van de lever en wordt onder meer veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik, obesitas of virale infecties zoals hepatitis C. Wanneer dit niet tijdig wordt ontdekt, kan dit leiden tot levercirrose of -kanker. Tot nu toe is de voornaamste methode om leverfibrose vast te stellen een dure en pijnlijke leverbiopsie. Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel en het UZ Brussel zijn er nu in geslaagd om verschillende merkers in het bloed te identificeren die het mogelijk maakt om fibrose te detecteren via een klassiek bloedonderzoek bij de huisarts. Deze ontdekking is een belangrijke stap in de strijd tegen leverziektes.

Uit verschillende tests met 205 proefpersonen met chronische leverziekten in het Universitair Ziekenhuis in Jette stelden onderzoekers Joeri Lambrecht en Prof. Leo van Grunsven vast dat patiënten met leverfibrose hogere waardes van het zogenaamde Platelet Derived Growth Factor Receptor beta (PDGFRβ) in hun bloed hadden dan deelnemers zonder leververlittekening. Bovendien steeg die waarde naarmate de fibrose verder gevorderd was. Deze parameter combineerden de onderzoekers met 2 andere veel gebruikte klinische bloedparameters bij vermoeden van een leveraandoening: albumine (eiwitmolecules aanwezigheid in het bloedplasma) en bloedplaatjes.

Zo komen ze tot de PRTA-score, een nieuw diagnose-algoritme waarmee kan bepaald worden of een patiënt leidt aan leverfibrose, alsook het stadium van de aandoening. De PRTA-score onderscheidt zich voornamelijk van andere niet-invasieve manieren door zijn gevoeligheid om ook de vroege stadia van leververlittekening vast te stellen.  Doordat er enkel een bloedafname nodig is, is deze diagnosetechniek ook pijnloos en aanzienlijk goedkoper dan biopsies waarbij stukje van de lever meestal operatief moet verwijderd worden tijdens een ingreep in het ziekenhuis.

VUB-doctoraatsonderzoeker Joeri Lambrecht die deze score ontwikkelde licht toe: “Het belangrijkste voordeel van deze techniek is dat die de drempel verlaagt: in de toekomst zouden patiënten niet meer meer naar het ziekenhuis moeten gaan voor het ondergaan van een biopsie, maar kunnen ze gewoon bloed laten nemen door hun huisarts zoals ze dat gewoon zijn om bijvoorbeeld hun cholesterol te bepalen. Hierdoor kunnen we ook veel meer mensen gaan screenen waarvan we vermoeden dat zij een groot risico lopen op leverfibrose en latere levercirrose. Zo kunnen we de aandoening in een veel vroeger stadium ontdekken, wat een veel grotere kans op genezing geeft. Soms kan een aangepaste levensstijl al voldoende zijn. Dat de test ook een stuk goedkoper is dan een biopsie is zowel voor de patiënt als voor onze gezondheidszorg mooi meegenomen. We hopen uiteraard dat die breed zal toegepast worden en we zo mensenlevens kunnen redden”.  

Dit onderzoek werd gepubliceerd in het toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift EbioMedicine:
A PDGFRbeta-based score predicts significant liver fibrosis in patients with chronic alcohol abuse, NAFLD and viral liver disease.
Lambrecht, J., Verhulst, S., Mannaerts, I., Sowa, J.P., Best, J., Canbay, A., Reynaert, H., and van Grunsven, L.A. (2019).
https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2019.04.036

Contacteer ons
Joeri Lambrecht Faculteit Geneeskunde en Farmacie
Joeri Lambrecht Faculteit Geneeskunde en Farmacie
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel