VUB-wetenschappers begeleiden innovatief en experimenteel huisvestingsproject in Brussel

VUB-wetenschappers begeleiden innovatief en experimenteel huisvestingsproject in Brussel

CALICO werkt mee aan betaalbaar wonen voor kwetsbare groepen

Op woensdag 27 maart wordt het gloednieuwe CALICO-woonproject voorgesteld door de dienst Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. CALICO staat voor Care and Living in Community en omvat de bouw van meer dan 30 woningen in Brussel die volgens de principes van Community Land Trust bedoeld zijn voor alle leeftijden en inkomens. Het CALICO project is één van de laureaten van het Europese “Urban Innovative Action” programma, dat initiatieven voor duurzame stedelijk ontwikkelingsbeleid ondersteunt, en kan zo rekenen op 5 miljoen euro subsidies. De VUB staat binnen CALICO in voor de wetenschappelijke evaluatie en monitoring van het project.

Net als andere grote Europese steden, kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een stedelijke huisvestingsproblematiek die voornamelijk de meest kwetsbare bewoners treft: er zijn onvoldoende sociale woningen en de vastgoedprijzen zijn torenhoog . Deze huisvestingsproblematiek in combinatie met andere stedelijke uitdagingen zoals de vergrijzing, vraagt voor innovatieve woonoplossingen aangepast aan specifieke noden van bepaalde stedelijke inwoners, zoals lage inkomens, vrouwen en ouderen die vaak geen eigen woning kunnen betalen.

Daarom slaan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brussel Huisvesting en perspective.brussels), de vzw’s CLTB, Logement pour Tous, AngelaD, EVA BXL (Emancipatie via Arbeid), Pass-Ages, de gemeente Vorst samen met het OCMW Vorst en de Vrije Universiteit Brussel handen in elkaar voor het huisvestingsproject CALICO (Care and Living in Community). Dit project legt de nadruk op een inclusief huisvestingsbeleid, gebaseerd op de huidige intergenerationele en interculturele behoeften van het Brussels Gewest en met aandacht voor het ‘gender’-aspect.

Concreet zullen er in Vorst 33 woningen gerealiseerd worden, verdeeld over 3 woongroepen en ontwikkeld volgens de principes van de Community Land Trust (CLT). CLT is een vereniging die in Brussel gronden of woningen koopt en beschikbaar stelt aan inwoners met een laag inkomen. De vereniging blijft eigenaar van de grond, terwijl de bewoners eigenaar zijn van het huis dat ze ook een vooraf afgesproken maximumprijs kunnen verkopen. Hierdoor zullen de woningen betaalbaar zijn én bovendien blijven voor lage inkomensgroepen. Binnen de woongroepen zal er een focus liggen op de specifieke woonproblemen van vrouwen en ouderen en komt er naast een geboortehuis ook een sterftehuis. Ook wil men binnen CALICO nieuwe vormen van samenwonen en solidariteit tussen bewoners verder verkennen.

Voor de wetenschappelijke evaluatie en monitoring van het project zullen de VUB-onderzoeksgroepen COSMOPOLIS en Belgian Ageing Studies gedurende 3 jaar samenwerken. Ze onderzoeken de maatschappelijke impact van het project op de bewoners, de buurt en op de partners. Verder evalueren ze dit pioniersproject ook en monitoren ze hoe samen beslissingen genomen worden, hoe bewoners en de buurt betrokken worden en hoe ‘solidair zorgdragen’ tussen de buurt en bewoners vorm kan krijgen. Het project loopt af in 2021 Betrokken VUB-actoren zijn: prof. dr. Liesbeth De Donder, dr. An-Sofie Smetcoren (Belgian Ageing Studies), prof. dr. Michael Ryckewaert, dr. Nele Aernouts (Cosmopolis) en drs. Thomas Dawance (joint PhD in beide groepen)

Gesteund door Europa
Het CALICO project is overigens één van de 22 laureaten dat door de Europese Unie werd gekozen uit meer dan 200 ingediende voorstellen in het kader van het “Urban Innovative Action” programma. Dit programma biedt stedelijke overheden in Europa kansen om innovatieve en experimentele oplossingen uit te testen, die passen binnen een duurzaam stedelijk ontwikkelingsbeleid en die in overleg met essentiele stakeholders worden opgezet en uitgevoerd. De Europese Unie erkende het innovatieve karakter van het CALICO project en voorziet een subsidie van 5 miljoen euro. .

Noot voor de pers
Op woensdag 27 maart wordt het project om 12u voorgesteld tijdens een 'Middag van de Huisvesting', georganiseerd door de dienst Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (CCN Noordstation, Zaal Iris, Vooruitgangstraat 80/1, 1035 Brussel). U bent van harte welkom op dit persmoment. Komt u graag langs? Gelieve uw komst te bevestigen bij Lies Feron, persrelaties VUB ([email protected] of 02/629 11 38)  

Meer informatie over dit evenement kan u vinden via https://huisvesting.brussels/nl/nieuws/27-maart-2019-middag-van-de-huisvesting-voorstelling-van-het-innovatieve-cohousing-project-calico?set_language=nl

Meer informatie over Urban Innovative Action: https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/brussels-capital-region

Contacteer ons
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel