VUB-wetenschapper ontwikkelt innovatief computermodel om vrachtverkeer te optimaliseren

VUB-wetenschapper ontwikkelt innovatief computermodel om vrachtverkeer te optimaliseren

Bekroond systeem kan fileleed en vervuiling aanpakken alsook betrouwbaarheid dienstverlening vergroten

Het toenemende goederentransport is een belangrijke motor voor economische groei, maar zorgt voor veel files en milieubelasting. In het kader van zijn doctoraatsonderzoek, uitgevoerd aan de Vrije Universiteit Brussel en UHasselt, ontwikkelde Dr. Tomas Ambra SYMBIT, een nieuw computermodel dat het vandaag gefragmenteerde vrachtvervoersproces in real time in kaart brengt en adhv deze informatie en nog andere zoals weersvoorspellingen, opstoppingen, ed. oplossingen voorstelt. Ambra: “Het model kan helpen om de verschillende transportmogelijkheden spoor, water en weg beter op elkaar af te stemmen wat dan weer leidt tot een hogere veiligheid, minder fileleed en een kleinere ecologische voetafdruk”. Voor dit onderzoek kreeg Ambra een aspirantsbeurs Strategisch Basisonderzoek van het FWO. Het nieuwe model speelt een cruciale rol in het nieuwe interuniversitaire DISpATch project.

Het aandeel van het goederenverkeer in de uitstoot van broeikasgassen zal naar verwachting toenemen van 42% in 2010 tot 60% in 2050. Door de verwachte groei van de internationale handel en de vraag naar vracht komt de huidige infrastructuurcapaciteit (verder) onder druk te staan, met files, veiligheids- en  milieuproblemen en een afnemende betrouwbaarheid van de diensten tot gevolg. Ondanks grote inspanningen om goederentransport meer over verschillende vervoerswijzen te spreiden, zijn de bedrijven nog steeds sterk afhankelijk van het wegverkeer en blijft het potentieel van het spoor en de binnenvaart onderbenut. "Als we de klimaatdoelstellingen willen bereiken, zullen de binnenvaart en het spoor een grotere rol moeten spelen in het vrachtverkeer", zegt Prof. Cathy Macharis, die co-directeur is van het Mobility, Logistics and Automotive Technology Research Centre (MOBI) van de VUB en dr. Ambra begeleidde.

Om het vrachtverkeer in die zin te optimaliseren, ontwikkelde dr. Ambra als onderdeel van zijn doctoraat in de Toegepaste Economisch Wetenschappen SYMBIT (SYnchromodal Model for Belgian Inland Transport, een rekenmodel dat voor het eerst alle informatie van zoveel mogelijk verschillende invalshoeken bundelt, zoals bijvoorbeeld geografische informatiesystemen (GPS ed), informatie van verschillende transportondernemingen over hun goederenstromen, informatie over de werking van sluizen, boten, treinverkeer, ed. Hierbij wordt ook hun financiële en milieu-impact gemeten. De ‘digital twin’ noemt men een dergelijke virtuele omgeving die het reële fysieke systeem en zijn processen weerspiegelt door de virtuele realtimestatus van het systeem te actualiseren aan de hand van informatie over onder meer weersvoorspellingen, opstoppingen, posities van voertuigen en hun werkomstandigheden, enz. Met deze methode kan men in een risicoloze omgeving holistische oplossingen gaan aanbieden.

SYMBIT werd al bekroond met de eerste prijs van de TRA VISIONS  Competition for Young Researchers in de categorie cross-modaliteit. Deze tweejaarlijkse wedstrijd voor jonge onderzoekers is een initiatief van de Europese Commissie voor Transport en het European Technology Platform ALICE. Ambra’s model wordt nu verfijnd binnen het nieuwe DISpATch-onderzoeksproject, waarin een testomgeving ontwikkeld wordt om met de ‘digitale twin’ transportoplossingen te gaan simuleren.  "Academische (simulatie)modellen moeten gekalibreerd en gevalideerd worden door de industrie, die het dichtst bij de dagelijkse logistieke realiteit staan. Daarom werden ook verschillende bedrijven bij DISpATch betrokken," zegt dr. Ambra

DISpATch wordt gefinancierd door VLAIO, het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemerschap via de VIL-speerpuntcluster voor logistiek. Naast de VUB zijn KU Leuven, UHasselt, VIL en 11 bedrijven bij dit project betrokken.

Voor meer informatie:

Tomas Ambra

Tomas.ambra@vub.be

0497 71 31 79

https://mobi.research.vub.be/en/prof-dr-tomas-ambra/

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel