VUB Wetenschappelijk Steunfonds viert vijftigste jubileum

VUB Wetenschappelijk Steunfonds viert vijftigste jubileum

Zaterdag 21 mei stond op de Vrije Universiteit Brussel in het teken van vijftig jaar steun aan wetenschappelijk onderzoek. Vijftig jaar geleden werd namelijk het Cultureel Steunfonds opgericht, later omgedoopt tot Wetenschappelijk Steunfonds. Ter gelegenheid hiervan vond er op de Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus een academische zitting plaats.

Bij de stichting van de onafhankelijke universiteit waren slechts beperkte middelen voor onderzoek beschikbaar. Om meer middelen voor wetenschappelijk onderzoek te vinden, vroeg rector Roger Van Geen aan toenmalig lid van de raad van bestuur Franz Bingen om een fonds op te richten. Het Cultureel Steunfonds voor de VUB zag toen het licht en werd later omgedoopt tot VUB Wetenschappelijk Steunfonds.

Het steunfonds richt zich op jonge onderzoekers aan het begin van hun carrière omdat zij meestal niet in aanmerking komen voor grote onderzoeksubsidies. Ook talrijke onderzoeksprojecten die tussen de plooien vallen van traditionele financieringsbronnen, worden ondersteund. Hierbij wordt de prioriteit gegeven aan interdisciplinaire onderzoek, omdat de meest waardevolle doorbraken tegenwoordig op het raakvlak van aanverwante disciplines gebeuren.

Een van die jonge onderzoekers is dr. ir. Xenia Geeraerts, die onder leiding van prof. dr. Bart Neyns (diensthoofd Medische Oncologie) en prof. dr. Sandra Tuyaerts patiënten met glioblastoom uitzicht wil bieden op een betere prognose. Elk jaar krijgen enkele honderden Belgen de diagnose glioblastoom. Dit is een extreem agressieve en moeilijk behandelbare hersenkanker met weinig kans op overleven. Xenia Geeraerts wil nagaan of de zogenoemde killer T-cellen, lichaamseigen immuuncellen die kankercellen kunnen uitschakelen, vermeerderd en genetisch aangepast kunnen worden. De bedoeling is om ze nadien terug te injecteren in het hersenvocht van de patiënten. Zo hoopt de beloftevolle vorser de overlevingskansen van patiënten met recidiverend glioblastoom te kunnen verhogen.

Het onderzoek van Xenia Geeraerts en het team is veelbelovend maar om het te kunnen opstarten zijn er meer financiële middelen nodig. Daarom doet het Wetenschappelijk Steunfonds naar aanleiding van zijn vijftigste jubileum een oproep om dit exploratief onderzoek mee te ondersteunen. Giften zijn welkom op het rekeningnummer BE51 0013 6779 3562 van de Vrije Universiteit Brussel met vrije mededeling ‘GIFT167’. Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar.

Het Wetenschappelijk Steunfonds wordt beheerd door de VUB Foundation, de filantropische dienst van de Vrije Universiteit Brussel. Het beleid van de VUB Foundation steunt op de overtuiging dat elke gift maatschappelijke return krijgt. Iedere bijdrage steunt onderwijs, onderzoek, innovatie of het patrimonium van de VUB. De kennis en inzichten die daaruit ontstaan, vloeien terug naar de samenleving.

Wat u geeft aan de VUB krijgt u terug
Meer lezen over het VUB Wetenschappelijk Steunfonds
Meer lezen over de VUB Foundation

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel