VUB werkt samen met Europese universiteiten aan een app om mensen met kanker en hun mantelzorgers thuis beter te ondersteunen

VUB werkt samen met Europese universiteiten aan een app om mensen met kanker en hun mantelzorgers thuis beter te ondersteunen

Een Europees project onder leiding van professor Joachim Cohen van de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB) zal de komende jaren een applicatie ontwikkelen die mensen met kanker en hun naasten moet bijstaan tijdens de ziekte. Zes Europese universiteiten werken mee aan de ontwikkeling en het uittesten van de app. Uniek is dat niet enkel de patiënt centraal staat, maar ook de mantelzorger.

 

Begin dit jaar werd het startschot gegeven van het grootschalige Europese DIAdIC project, waar experts uit negen onderzoeksinstellingen uit België, Denemarken, Italië, Ierland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk aan meewerken. Dit onderzoeksproject wordt geleid door VUB-professor Joachim Cohen en wil mensen met kanker en hun mantelzorgers beter ondersteunen.

Een diagnose van kanker heeft een grote impact op zowel de patiënt als op zijn of haar mantelzorger. Een goede psychosociale en educatieve ondersteuning van beiden kan de effecten van de ziekte aanzienlijk verminderen en de kwaliteit van leven van beiden verbeteren. Dit Europese project zal het nodige bewijs leveren over welke psychosociale en educatieve interventies het meest effectief zijn.

Professor Joachim Cohen van de VUB: "Een belangrijke kracht en uniekheid van het DIAdIC-project is dat het de patiënt én mantelzorger als een eenheid beschouwt en dat het hen ondersteunt met behulp van op maat gesneden zorg die de bestaande professionele zorg kunnen aanvullen. In een context van beperkte middelen voor de gezondheidszorg zijn er ook beperkingen aan de hoeveelheid professionele zorgverleners, zoals artsen en verpleegkundigen, die psychosociale en educatieve ondersteuning kunnen bieden. Door de patiënt en de mantelzorger in hun eigen huis te ondersteunen verwachten we meer impact te hebben op het verbeteren van het welzijn van gezinnen.”

Het DIAdIC-project zal twee verschillende ondersteuningsmethoden ontwikkelen en uittesten: een gesprek met een daarvoor speciaal opgeleide professional en een applicatie die de patiënt en de mantelzorger thuis kunnen gebruiken. De inhoud van beide methoden is volledig afgestemd op de behoeften van zowel patiënten als mantelzorgers en gaat onder andere in op:

  • Het verbeteren van de onderlinge communicatie in de familie
  • Het evalueren van problemen als hopeloosheid, angst en zorgen over de kanker en het verstrekken van gerichte informatie die deze problemen verlicht
  • Strategieën aanbieden om te helpen omgaan met stress in verband met de ziekte en mantelzorg
  • Het coachen in zelfzorgstrategieën voor het bestrijden van bepaalde psychosociale en fysieke symptomen die patiënten en hun mantelzorgers hebben

Het project wordt gefinancierd door het EU-programma voor onderzoek en innovatie Horizon 2020 en heeft een budget van meer dan 4 miljoen EUR voor een periode van vijf jaar, tot december 2023. Tegen die tijd zullen de interventies beschikbaar zijn voor alle Europese landen om goede psychosociale en educatieve ondersteuning aan patiënten en hun mantelzorgers. Met bijna 4 miljoen mensen in de EU die jaarlijks nieuw worden gediagnosticeerd met kanker, zal de impact van het project zeer groot zijn.

 

CONTACT

Joachim.cohen@vub.be

+32 494 20 29 43

Professor Joachim Cohen is socioloog en als docent verbonden aan de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde. Binnen de onderzoeksgroep heeft hij de leiding over een onderzoeksprogramma rond public health en palliatieve zorg. Hij studeerde af in 2001 als licentiaat sociologie en in 2007 als Doctor in de Sociale Gezondheidswetenschappen. Zijn onderzoek werd bekroond met de Kubler Ross Award for Young Researchers en de Young Investigator Award from the European Association of Palliative Care 2010. Hij ontving beide prijzen voornamelijk voor zijn grootschalig crossnationaal onderzoek over levenseindezorg. Cohen publiceerde meer dan 110 artikels in internationale tijdschriften en was redacteur van een boek, uitgegeven bij Oxford University Press: “A public health perspective on end of life care”.

Contacteer ons
Sicco Wittermans Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel