VUB viert 40 jaar pionieren in IT en AI

VUB viert 40 jaar pionieren in IT en AI

De VUB opleiding computerwetenschappen is bakermat van technologische innovatie

40 jaar geleden werd de opleiding informatica aan de VUB ingericht, als eerste in Vlaanderen. Hiermee won de VUB het pleit om computerwetenschappen op universitair niveau in te richten en werd het pionier in onderzoek en onderwijs op dit terrein. Ook het eerste AI-lab van het Europese continent zag het licht in de faculteit wetenschappen van de VUB. De VUB blijft ook vandaag haar voortrekkersrol in deze innoverende sector behouden, vooral op het gebied van artificiële intelligentie, machine learning en software languages.

De VUB was vanaf de jaren ‘80 pionier op het gebied van artificiële intelligentie (AI) waardoor het in dit domein wereldwijd uitgroeide tot een toonaangevende autoriteit. Vandaag is AI nog steeds één van de vier onderzoekspilaren van het departement computerwetenschappen en speelt het nog steeds een voortrekkersrol. De andere peilers van de opleiding zijn software languages, web- en informatiesystemen en multimedia.

“Computers hadden iets mystiek”
”Bij de oprichting aan de VUB in 1978 van de opleiding informatica als eerste Vlaamse universiteit  hadden wij een pioniersgevoel omdat we echt iets nieuws deden”, blikt professor Viviane Jonckers terug. Zij was één van de eerste studenten van de fonkelnieuwe opleiding en ook één van de eerste vrouwen, samen met de intussen wereldberoemde Pattie Maes van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) die onderzoek doet naar artificiële intelligentie en meerdere prijzen won. Toch kiezen weinig vrouwen, toen en vandaag, voor computerwetenschappen. Het aantal vrouwelijke studenten schommelt elk jaar rond de 10%.

“Computerwetenschappen zijn nochtans van alle ingenieursberoepen de meest cleane. Je moet immers niet in een labo of op een werf werken. Het is vooral ook niet de ganse dag alleen achter een computer zitten”, stelt Jonckers, “Het is bovenal uitdagend teamwerk.”

De eerste generatie die 40 jaar geleden de  opleiding computerwetenschappen aan de VUB volgde bestond uit 5 studenten, de tweede generatie telde er al 36, eind jaren '80 waren er 200 studenten in het eerste jaar. Later begonnen ook andere universiteiten met de opleiding en vanaf de jaren 90 stabiliseerde het studentenaantal. De opleiding heeft een sterke wetenschappelijke insteek; de focus ligt niet op de laatste hypes, maar op een diepgaande, onderbouwde visie op programmeren en probleemoplossen. Evenwel verliest men niet uit het oog dat een groot deel van de mensen naar het bedrijfsleven gaat waar ze dikwijls in innoverende bedrijven en organisaties terecht komen. Ook ondernemen wordt sterk gestimuleerd.

De vroege pioniersperiode blijft in het DNA van de opleiding hangen. "Onze professoren waren meestal jonge mensen. Sinds die beginperiode staan docenten dicht bij de studenten”, vertelt Jonckers. “Het werd één van de kenmerken van de opleiding: we hebben weinig hiërarchie en er is een korte afstand tussen student en docent."

Deuren open tijdens “Wetenschapsfestival”
Het jarige departement computerwetenschappen neemt zondag 25 november deel aan Wetenschapsfesival in het Muntpunt dat wordt georganiseerd in het kader van de Dag van de Wetenschap (25/11).  Er is een hele verdieping voorzien voor Artificial Intelligence (AI). Er vindt onder andere een lezing plaats over hoe computers de menselijke stem verwerken. Er zijn workshops waarbij je samen met een robot zelf een taal kan creëren, of goede manieren kan aanleren of kan zien hoe een robot steeds bijleert en uit een doolhof ontsnapt. www.wetenschapsfestival.brussels

 

Over Viviane Jonckers:
Viviane Jonckers is professor aan de vakgroep computerwetenschappen. Ze was een van de eerste studenten van de opleiding computerwetenschappen, die ze in 1979 begon, waarna ze doctoreerde aan de universiteit. Ze is vandaag voorzitter van de vakgroep computerwetenschappen.

"Sinds die beginperiode staan docenten dicht bij de studenten. Dat is een van de kenmerken van de opleiding: we hebben weinig hiërarchie en er is een korte afstand tussen student en docent."

Over Theo D’Hondt:
Theo D’Hondt is professor emeritus aan de vakgroep computerwetenschappen. Hij stond jarenlang aan het hoofd van het Software Languages Lab. Als wiskundige richtte hij mee de opleiding computerwetenschappen op aan de VUB, en was hij mee verantwoordelijk voor de uitbouw van het originele curriculum.

“Wij hebben het been stijf gehouden om onze opleiding op te richten binnen de faculteit wetenschappen. Computerwetenschappen is een volwaardige wetenschap die thuishoort naast de wiskunde”

Contacteer ons
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel