VUB-Vechtsportexpertisecentrum wil mee sociale doelstellingen voor Brusselse jongeren helpen versterken

VUB-Vechtsportexpertisecentrum wil mee sociale doelstellingen voor Brusselse jongeren helpen versterken

Donderdag 15 december 2022 - De Vrije Universiteit Brussel start in 2023 met de bouw van een Vechtsportexpertisecentrum (VEC) op de Campus in Etterbeek. Brusselse vechtsportverenigingen zullen er kunnen trainen en krijgen daarbij begeleiding van VUB-experten. Ook de Vlaamse Boks Liga zal in het VEC haar topsportwerking organiseren. In het centrum komen voorts academische functies voor onderwijs en onderzoek. Het centrum is mee mogelijk gemaakt door financiële steun vanuit het Vlaamse sport- en Brusselbeleid. Vechtsporten zijn belangrijk voor het realiseren van sociale impact voor de Brusselse jongeren.

Tekort aan kwaliteitsvolle vechtsportinfrastructuur in Brussel

Een studie van Perspective Brussels en VGC sport wees uit dat er een tekort is aan kwaliteitsvolle vechtsportinfrastructuur in het Brusselse. De vele vechtsportwerkingen dienen vaak te trainen in kleine turnzaaltjes van scholen of in andere ruimtes die niet geschikt zijn.

Het VEC zal hierop inspelen met twee vechtsportzalen die samen of afzonderlijk gebruikt kunnen worden met een kleine tribune. De ene ruimte wordt uitgerust met een vaste en mobiele boksring en bokszakken, de andere met matten voor vechtsporten zoals onder meer judo, karate en taekwondo. De vechtsportruimtes worden aansluitend op de bestaande sportinfrastructuur van VUB gebouwd, wat maakt dat parkeerplaatsen, douches, kleedkamers en de balie gedeeld kunnen worden.

Populaire vechtsporten als sociale hefboom voor jongeren

Onder de koepelterm ‘vechtsporten’ vallen veel verschillende disciplines en vooral de hardere varianten zijn erg populair bij jongeren. Vaak zijn het ook jongeren die in kwetsbare situaties opgroeien die de sporten beoefenen. In Brussel zijn er verschillende organisaties die werken met jongeren en die vechtsporten expliciet inzetten als een middel voor het realiseren van bredere maatschappelijke doelstellingen. Uit onderzoek blijkt immers dat vechtsporten een goede manier zijn om jongeren in maatschappelijk kwetsbare positie niet alleen te bereiken, maar ook te ondersteunen en te versterken in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling op verschillende domeinen (zoals vrije tijd, school én werk). Het realiseren van die sociale meerwaarde gebeurt niet vanzelf: clubs of jeugdwerkingen die er op inzetten, moeten gerichte methodieken en werkvormen hanteren.

De onderzoeksgroep ‘Sport & Society’ van VUB doet sinds jaren onderzoek naar de sociale meerwaarde van sport en hoe die geoptimaliseerd kan worden. De onderzoeksgroep zal, samen met andere VUB-wetenschappers, instaan voor specifieke begeleiding en vormingsprogramma’s voor de organisaties die in het VEC zullen werken en op die manier jongeren beter kunnen helpen en versterken.

Vlaamse overheid en Vlaamse Boks Liga geven aanzienlijke financiële boost aan het VEC

Voor de realisatie van het Vechtsportexpertisecentrum is een budget van 4 miljoen euro voorzien. De Vlaamse overheid kende, vanuit het decreet Bovenlokale Sportinfrastructuur in juli 2021, een bedrag van 725.000 euro toe voor het project. Vlaams minister van Sport Ben Weyts zegt daarover het volgende: “Dit past in onze Sportspurt: een grote inhaalbeweging voor meer én meer kwaliteitsvolle sportinfrastructuur in heel Vlaanderen. ​ We trekken daarvoor in totaal € 185 miljoen uit. Met hedendaagse infrastructuur dichterbij huis maken we sport – en in dit geval dus vechtsport – toegankelijker en aantrekkelijker voor een breed publiek. Hele mooie samenwerking met de VUB, die ook hun expertise inbrengen”.

Via de middelen van het Vlaams Brussel Fonds krijgt het VEC daarnaast nog een aanvullende subsidie van 700.000 euro. Vlaams minister van Brussel, Jeugd, Media en Armoedebestrijding Benjamin Dalle wijst op het belang van het Vechtsportexpertisecentrum voor de Brusselse jeugd: “Vechtsporten hebben een grote aantrekkingskracht voor jongeren. Door het VEC te ondersteunen, willen we zorgen dat de vechtsportwerkingen in zo goed mogelijke infrastructuur kunnen trainen en dat ze door VUB-experten ondersteund worden om hun sociale doelstellingen met en voor de Brusselse jongeren te realiseren”.

Ook de Vlaamse Boks Liga is een belangrijke partner in het project. Zij brengen 250.000 euro in en zullen in het VEC hun nationale trainingen geven en top- en jeugdteams opleiden. De aanwezigheid van andere sportieve infrastructuur en expertise op de VUB-campus is bovendien een meerwaarde voor hen.

De VUB zorgt met academische middelen en middelen van Beheer Sport voor de resterende financiering van het VEC-project.


Contact

Prof. Dr. Marc Theeboom

[email protected]

0477/26 18 84


Frans Steenhoudt
Frans Steenhoudt Perscontact wetenschap en onderzoek

 

 

 

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel