VUB-UZBrussel-publicatie in Nature Biotechnology: Onderhuidse stamcel-gederiveerde implanten verbeteren glucosecontrole in patiënten met type 1 diabetes

VUB-UZBrussel-publicatie in Nature Biotechnology: Onderhuidse stamcel-gederiveerde implanten verbeteren glucosecontrole in patiënten met type 1 diabetes

Nieuwe stap in ontwikkeling van celtherapie

Klinisch onderzoek met onderhuidse stamcel-gederiveerde implanten toont voor het eerst aan dat hierin gevormde insuline-producerende betacellen zorgen voor een
​stabilisatie van de bloedsuikerspiegel bij patiënten met type 1 diabetes.
Nature
​Biotechnology publiceerde vandaag de resultaten van deze multicenter studie met het Diabetes Research Center van Vrije Universiteit Brussel en UZ Brussel als contact. Bij drie van de tien patiënten zorgden de implanten voor een insulineproductie tot het einde van de studie, twaalf maanden later. De aanmaak van insuline was voldoende om grote ​ schommelingen in hun bloedsuikerspiegel te vermijden. Deze resultaten zijn een nieuwe stap in de ontwikkeling van een genezing voor type 1 diabetes door implanten met stamcel-gederiveerde betacellen.

“In onze studie werd een groter aantal stamcel-gederiveerde cellen getransplanteerd dan in vorige studies en werd gebruik gemaakt van een gewijzigde omkapseling"zegt Bart Keymeulen, VUB-professor en diensthoofd Diabeteskliniek UZ Brussel. "De implanten werden onderhuids geplaatst en dus niet in de lever zoals bij transplantatie van betacellen geïsoleerd uit een donorpancreas. Dit heeft bij 3 van de 10 patiënten in onze studie geleid tot een voldoende grote insulineproductie om grote glucoseschommelingen te vermijden. Bij 7 patiënten noteerden we geen klinische verbetering. De analyse van implanten wees aan hoe de uitkomst zou kunnen worden verbeterd met effect in meer patiënten.”

Deze studie onderzocht het klinisch effect van ​ PEC-Direct™ (Viacyte®) bij type 1 diabetes patiënten die sterk labiele bloedsuikerwaarden vertonen en daardoor het risico dragen voor ernstige gevolgen van onvoldoende glucosecontrole. Er werd nagegaan of de implanten voldoende insuline produceerden om deze bloedsuikerschommelingen te reduceren. Om afstoting van de cellen te vermijden werd een immuun-suppressieve medicatie toegediend.

Betacel transplantatie biedt perspectief op genezing van type 1 diabetes

Type1-diabetes kan op elke leeftijd ontstaan. Het is de meest voorkomende vorm van diabetes bij diagnose onder de 40 jaar. De aandoening veroorzaakt een massaal verlies van betacellen in de pancreas, waardoor geen insuline meer kan worden geproduceerd. De behandeling bestaat uit het toedienen van insuline, maar dat sluit het risico op ernstige complicaties niet uit.

Betacel transplantatie wordt aanzien als een therapie die type 1 diabetes kan genezen. Deze mogelijkheid werd eerder aangetoond door studies waarin betacellen van een donorpancreas werden getransplanteerd in de lever van patiënten. Er is echter een tekort aan donororganen, waardoor deze optie zeer beperkt is in toepassing. Implanten gederiveerd van menselijke stamcellen kunnen een oplossing bieden voor dit tekort, want ze worden op grote schaal in het laboratorium geproduceerd.

“Deze publicatie in Nature Biotechnology is een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling van een stamceltherapie voor patiënten met type 1 diabetes", zegt prof. Daniël Pipeleers, Coördinator EC-H2020 Beta Cel Therapy-programma. "Het onderbouwt de strategie om een stamcel gederiveerde implant te ontwikkelen tot therapeutisch micro-orgaan in een goed bereikbare en gecontroleerde plaats. Het vermijden van afweer onderdrukkende medicatie is hierbij een bijkomende doelstelling.”

De deelname aan deze klinische trial en geassocieerde preklinische studies gebeurden binnen de lange termijn doelstelling van het VUB-UZ Brussel Diabetes Research Center om type 1 diabetes te genezen door cel therapie. Dit werk werd financieel ondersteund door European Commission-Horizon 2020 (project 681070) en door Juvenile Diabetes
​Research Foundation (2-SRA-2019-708-S-B). Twee DRC-co-auteurs hebben een mandaat van Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (KDG en DJTT ).

PEC-DirectTM product (Viacyte®) dat bestaat uit een membraankapsel ​ rond stamcel-gederiveerde cellen die tot insuline-producerende cellen kunnen differentiëren.
PEC-DirectTM product (Viacyte®) dat bestaat uit een membraankapsel ​ rond stamcel-gederiveerde cellen die tot insuline-producerende cellen kunnen differentiëren.

Manuscript “Encapsulated stem cell­–derived beta-cells exert glucose control in patients with type 1 diabetes”

Bart Keymeulen 1 ✉ , Kaat De Groot 1, Daniel Jacobs-Tulleneers-Thevissen 1, David M. Thompson 2, Melena D. Bellin 3, Evert J Kroon 4, Mark Daniels 4, Richard Wang 4, Manasi Jaiman 4, Timothy J Kieffer 4,5, Howard L. Foyt 4, Daniel Pipeleers 1

1 Diabetes Research Center, Vrije Universiteit Brussel and Universitair Ziekenhuis Brussel,

1090 Brussels, Belgium, 2 Division of Endocrinology, Department of Medicine, University of British Columbia, Vancouver, BC V6T 1Z3, Canada, 3 Department of Pediatrics and Department of Surgery, Medical Center, Minneapolis, MN 55455, USA, 4 ViaCyte Inc,

San Diego, CA 92121, USA, 5 Department
​ of Cellular and Physiological Sciences and Department of Surgery,
​University of British Columbia, Life Sciences Institute, Vancouver, BC
​V6T 1Z3, Canada

Manuscript tracking number NBT-RA57423G at Nature Biotechnology

Nature press office : press@nature.com

Meer info:

Karolien De Prez

Woordvoerder, UZ Brussel

 

Frans Steenhoudt
Frans Steenhoudt Perscontact wetenschap en onderzoek

 

WE IR GF
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel