VUB-UGent onderzoeksgroep rolt nieuw zorgprogramma uit voor beter sterven in geriatrie

VUB-UGent onderzoeksgroep rolt nieuw zorgprogramma uit voor beter sterven in geriatrie

Hoe beter sterven

De onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent heeft in samenwerking met de afdeling geriatrie van het UZ Gent een zorgprogramma voor de laatste levensdagen in de geriatrie ontwikkeld. Dat zorgprogramma zorgt voor meer comfort tijdens de stervensfase van mensen die overlijden op een geriatrische ziekenhuisafdeling. Dankzij financiering van Kom op tegen Kanker kan het zorgprogramma verder uitgerold worden, zodat het deel kan worden van de standaardzorg voor ouderen die sterven in het ziekenhuis.

Professor palliatieve zorgonderzoek, Luc Deliens (VUB-UGent): “Zorgprogramma’s beogen de ‘ideale’ zorg tijdens de laatste levensdagen, zoals ze in de palliatieve zorg verleend wordt, over te brengen naar andere settings, zoals de geriatrie.”

Het zorgprogramma laatste levensdagen werd getest bij 534 stervende patiënten. Vijf ziekenhuizen implementeerden het zorgprogramma laatste levensdagen en vervolgens werd de symptoomlast van mensen die stierven vergeleken met mensen die stierven in de vijf ziekenhuizen die het zorgprogramma niet implementeerden.

“Het gebruik van ons zorgprogramma, zo blijkt uit de studie, leidt tot meer comfort tijdens de stervensfase en een betere symptoomlast. Het gaat dan over symptomen als pijn, rusteloosheid, kortademigheid, zich verslikken, moeite met slikken en angst”, verklaart professor Deliens.

Het zorgprogramma laatste levensdagen bestaat uit een zorgdossier en evaluatie-instrument, de zorgleidraad, en een begeleidings- en trainingsprogramma voor de zorgverleners van de geriatrische afdeling. Het helpt met beslissingen rond het herkennen van de stervensfase, het gepast afbouwen van therapieën, communiceren met de patiënt en diens naasten en samenwerken tussen zorgverleners.

Met deze zorgleidraad moeten artsen en verpleegkundigen systematisch elke vier uur de symptomen van de stervende patiënt meten, registreren en rapporteren en ook bespreken binnen het team welke acties ondernomen moeten worden om de symptomen te behandelen.

Kom op tegen Kanker financierde in een eerdere fase het onderzoeksproject dat zorgde voor de wetenschappelijke onderbouwing van het programma en trekt nu 220.000 euro uit om het zorgprogramma in de geriatrie over heel Vlaanderen te implementeren.

Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker: ‘Het zorgprogramma laatste levensdagen krijgt al van bij de start onze financiële steun, omdat het een innoverend project is dat aan de basis ligt van de verbetering van de zorg. Het is breed toepasbaar, ook bij niet-kankerpatiënten.’

 

Benjamin Werrebrouck, valorisatiemanager van de onderzoeksgroep: “Kom op tegen Kanker financiert de verdere implementatie van het zorgprogramma in de geriatrie in Vlaanderen. Dankzij diefinanciële steun kunnen 26 geriatrische afdelingen volledig gratis de kwaliteit van sterven verbeteren.” Geïnteresseerde ziekenhuizen kunnen zich nog aanmelden bij de onderzoeksgroep via www.endoflifecare.be/zorgprogramma.

 

Contactgegevens:

  • Prof dr Luc Deliens,
    hoogleraar palliatieve zorgonderzoek aan de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel, stichtend voorzitter van de interuniversitaire en interdisciplinaire onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (UGent-VUB). www.endoflifecare.be
    luc.deliens@vub.be
    0478 68 30 16
     

Benjamin Werrebrouck,
valorisatiemanager van de onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB-UGent)
bwerrebr@vub.be

Contacteer ons
Sicco Wittermans Persrelaties, Persrelaties VUB
Sicco Wittermans Persrelaties, Persrelaties VUB
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel