VUB, UGent en UAntwerpen onderzoeken impact van coronacrisis op vrijetijds- en cultuurbeleving

VUB, UGent en UAntwerpen onderzoeken impact van coronacrisis op vrijetijds- en cultuurbeleving

Door de coronacrisis ging ook de cultuursector helemaal op slot, waardoor musea en organisatoren van concerten, festivals en andere culturele activiteit aangewezen waren op creatieve oplossingen zoals virtuele bezoeken of livestreams. Om na te gaan hoe deze crisis onze vrijetijdsbesteding en cultuurparticipatie heeft beïnvloed en welke mate die onze cultuurbeleving ook in de toekomst (blijvend) zal veranderen, startten onderzoekers van de VUB, UGent en UAntwerpen in opdracht van publiq en museumPASSmusées een grootschalig onderzoek naar vrijetijdsbesteding en cultuurbeleving voor, tijdens en na corona.

“De cultuursector heeft het al geruime tijd moeilijk en wordt ook nu bijzonder hard getroffen door deze crisis. Via dit onderzoek kunnen we de verwachtingen en wensen van de burgers nauwkeurig in kaart brengen, zodat musea, concerthuizen, culturele diensten, etc. hun aanbod hier optimaal op kunnen afstemmen. Zo werken we mee aan een gezonde cultuurwereld met een rijk aanbod” aldus Jessy Siongers, die het onderzoek leidt aan de VUB en UGent.

Het onderzoek bestaat uit een online survey en kwalitatieve focusgroepen met cultuurparticipanten. Zowel in de survey als de gesprekken wordt uitgebreid ingegaan op hoe het publiek zijn cultuur- en vrijetijdsparticipatie heeft aangepast in de coronaperiode, hoe ze het digitale vrijetijdsaanbod beleven en wat hun de verwachtingen zijn in een afbouwfase van de maatregelen. Met de resultaten willen de initiatiefnemers cultuuraanbieders helpen om culturele initiatieven te organiseren in de toekomst. Participanten kunnen de vragenlijst tot 26 mei invullen via https://www.uitinvlaanderen.be/p/werk-mee-aan-het-onderzoek. Midden juni worden de resultaten verwacht.

Het onderzoek wordt gevoerd door dr. Jessy Siongers (VUB-UGent) en prof. John Lievens (UGent) van het VUB-UGent Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie. Voor de UAntwerpen werken dr. Nathalie Verboven en prof. Annick Schramme van het Kenniscentrum Management, Cultuur en Beleid mee.

Voor meer informatie:

Jessy Siongers

jessy.siongers@vub.be

0471-96 08 69

 

Voor publiq:

Frederik Bastiaensen

frederik@publiq.be

0498 750 353

 

 

 

ES
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Wetenschapscommunicatie Persrelaties
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel