VUB tekent voor een krachtig klimaatbeleid

VUB-rector Caroline Pauwels ambassadeur #Signformyfuture

De Vrije Universiteit Brussel sluit zich aan bij de oproep van de klimaatcoalitie Sign for my future voor een krachtig klimaatbeleid in aanloop naar de verkiezingen van 2019. Rector Caroline Pauwels is ambassadeur van de campagne en roept alle Belgen – en VUB’ers in het bijzonder - op om zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen. Met deze oproep, een klimaatlesmarathon voor jongeren en een bootcamp voor professionals zet de Vrije Universiteit Brussel het klimaat hoog op haar agenda. De VUB voert bovendien de daad bij het woord door in 2019 haar klimaatprogramma te versterken met een nieuw vliegtuigreizenbeleid voor VUB-medewerkers.

 

Prof. dr. Caroline Pauwels, rector van de Vrije Universiteit Brussel:

“Met een krachtig klimaatbeleid verzekeren we de toekomst van de volgende generaties. Het momentum is aangebroken. Jongeren lieten de voorbije weken reeds verstaan dat het klimaat en hun toekomst bovenaan de politieke agenda horen te staan. Wetenschappers onderbouwen deze vraag met feiten en cijfers. Het is nu aan beleidsmakers om samen met wetenschappers, het maatschappelijk middenveld en bedrijven de oplossingen voor een complexe problematiek in gang te zetten en te doen wat nodig is om de opwarming ruim onder de 2 graden te houden en te blijven streven naar 1,5 graad, zoals bepaald in het klimaatverdrag van Parijs, alsook de CO2-uitstoot tegen 2050 neutraal te maken. 

De Vrije Universiteit Brussel neemt zelf ook initiatieven om het klimaatmandaat te versterken en jongeren en professionals nog beter te informeren over klimaatoplossingen.

Zo zal de VUB al haar relaties (studenten, personeel, alumni) oproepen om het klimaatmandaat te ondertekenen. Op woensdag 20 maart organiseert de VUB een klimaatlesmarathon. Leerlingen zullen 12u lang (van 9u tot 21u05) les krijgen van klimaat- en andere experten. Scholen kunnen kiezen om de lessen op de campus of via livestreaming te volgen. Op 17 en 18 juni organiseert VUB een bootcamp over het klimaat voor bedrijfsleiders en beleidsmakers. De klimaatexperten van de VUB delen hun expertise over slimme mobiliteit, circulair bouwen en hernieuwbare energie met professionals. Met een alumni summit over het klimaat mobiliseert VUB haar alumninetwerk om klimaatoplossingen te formuleren. 

Daarnaast voert VUB een ambitieus duurzaamheidsbeleid waarmee ze haar CO2-impact en dus de ecologische voetafdruk van haar studenten en medewerkers wil verkleinen. Dit werpt ieder jaar meer vruchten af.

Prof. dr. Cathy Macharis, beleidsadviseur Duurzaamheid van de Vrije Universiteit Brussel, gewoon hoogleraar Duurzame mobiliteit en logistiek:

“VUB maakt van duurzaamheid een prioriteit in zowel onderwijs als onderzoek maar ook in haar bedrijfsvoering en in de samenwerking met andere organisaties. Deze vier pijlers zijn met elkaar verbonden, zodat ze elkaar versterken. Zo testen we onderzoeksresultaten op de campus in de vorm van living labs en delen we deze kennis in colleges. Enkele concrete voorbeelden van wat we reeds konden verwezenlijken: in 2017 behaalde ons studentenrestaurant het GOOD FOOD-label voor haar inspanningen om voedselverspilling te voorkomen en haar ecologische voetafdruk te verkleinen. In 2018 investeerde de VUB 60 miljoen euro in een duurzame portefeuille en startte ze met desinvesteren in aandelen en obligaties van klimaatschadelijke bedrijven. In 2019 lanceren we een vliegtuigreizenbeleid om de CO2-uitstoot in het kader van dienstreizen te voorkomen, beperken en compenseren.”

Doe mee en teken de petitie op signformyfuture.be.

Voor meer informatie over het duurzaamheidsbeleid van de VUB en het bootcamp klimaat op 17 en 18 juni:
Contacteer prof. dr.Cathy Macharis:
Mobiel nummer via persdienst VUB: 0473 96 41 37 
En surf naar www.vub.ac.be/duurzaamheid

Voor meer informatie over de klimaatlesmarathon op 20 maart:
Contacteer prof. dr. Gustaaf Cornelis: T 0477 323 543

Voor meer informatie over de alumni summit:
Contacteer Dennis Hermans, alumni officer: T 0496 15 46 50

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel