VUB team in volle voorbereiding voor CYBATHLON in Zurich

VUB team in volle voorbereiding voor CYBATHLON in Zurich

Een team van ingenieurs en fysiotherapeuten van het Robotics and Multibody Mechanics laboratorium (R&MM) en de onderzoeksgroep Menselijke Fysiologie en Sport Fysiotherapie (MFYS) is bezig met voorbereidingen voor de CYBATHLON 2024. De CYBATHLON is een unieke competitie ter bevordering van onderzoek en ontwikkeling van gebruikersgerichte ondersteunende technologieën en het bevorderen van inclusie voor mensen met een fysieke beperking, en wordt sinds 2016 tijdens het Olympisch jaar georganiseerd door de ETH Zurich.

De CYBATHLON omvat verschillende disciplines. Tijdens de allereerste editie in 2016 nam het VUB team deel aan twee van deze disciplines, maar in 2024 spitst het VUB team zich enkel toe op de beenprothese race. “Het doel is om aandacht te vestigen op het werk dat onze studenten doen op het gebied van mensgericht ontwerp en controle van robots, en als ik optimistisch mag zijn, om te winnen.” grapt Louis Flynn van R&MM. “De regels zijn verstrengd en er zijn striktere voorwaarden voor de gebruikte technologie. Momenteel zijn we in volle voorbereiding met metingen op mensen die een parcours afleggen, om controllers voor de beenprothese te kunnen implementeren. We zijn ook bezig met een selectie van cybathleten, die we voorzien om af te ronden tegen eind april. Geïnteresseerde personen kunnen zich nog steeds aanmelden.” Zegt Kevin De Pauw van MFYS.

VUB team tijdens de 2016 editie van CYBATHLON © Louis Flynn
VUB team tijdens de 2016 editie van CYBATHLON © Louis Flynn

De deelname van het team aan de CYBATHLON 2024 kadert binnen het project AI-driven wearable robotics for healthcare waarvan R&MM coordinator is, maar waar ook het Departement Elektrotechniek van de ​ KULeuven en het Multibody and Mechatronic Systems Laboratory van de ULiège aan meewerken.

“Het project komt voort uit een vorig project, CYBERLEGs++, waarin we een prototype voor de hardware hebben ontwikkeld” zegt projectcoördinator Tom Verstraten van R&MM. “Een functionele prothese met robotica vergt een zeer complex en dynamisch systeem, wat maakt dat we ook gebruik zullen maken van AI en machine learning in de controle.” Vervolgt Tom Verstraten. “Het is een hele uitdaging om dit ook buiten een laboratorium setting operationeel te krijgen. De ultieme test zal in oktober volgen op de CYBATHLON zelf.” ​ besluit Louis Flynn.

Personen met een transfemorale amputatie die interesse hebben om met de VUB-prothese deel te nemen aan de CYBATHLON, kunnen zich vrijblijvend aanmelden voor de infosessie op 23 maart via de website: https://www.brubotics.eu/cybathlon/join-us

 

Meer info over de Cybathlon: This is CYBATHLON | CYBATHLON ETH Zürich

Meer info over het Brubotics CYBATHLON team: http://www.brubotics.eu/cybathlon


Contact:

 

-Algemene vragen over Brubotics CYBATHLON team

dr. Ellen Roels (NL, EN) ​ ellen.roels@vub.be ​ +32 471 22 95 20

 

-Interviews

Prof. Tom Verstraten (NL, EN) tom.verstraten@vub.be ​ +32 478 42 99 16

dr. Louis Flynn (EN) ​ Louis.Flynn@vub.be ​ +32 491 55 09 67

Prof. Kevin De Pauw (NL, EN) Kevin.De.Pauw@vub.be ​ +32 475 67 82 64

Koen Stein
Koen Stein Perscontact wetenschap & innovatie

 

 

 

 

IR LK
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel