VUB-studie: Oostelijk Afrika riskeert meer gecombineerde weerextremen door klimaatopwarming

VUB-studie: Oostelijk Afrika riskeert meer gecombineerde weerextremen door klimaatopwarming

Story image

 

In een nieuwe studie die deze week werd gepubliceerd in het tijdschrift Earth System Dynamics, tonen onderzoekers van het departement Water en Klimaat van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en hun medewerkers aan dat Oost-Afrika tegen het einde van de eeuw als gevolg van de klimaatverandering vaker zal worden blootgesteld aan de gevolgen van gelijktijdig optredende extreme weersomstandigheden. Paren van overstromingen, hittegolven, bosbranden, droogtes, mislukte oogsten en tropische cyclonen die gelijktijdig optreden in één kalenderjaar worden eerder regel dan uitzondering, zelfs in de meest optimistische klimaatscenario’s.

Het meest waarschijnlijk zijn gelijktijdige extremen met overstromingen, hittegolven of bosbranden. Gelijktijdige extremen worden in de studie beschreven als twee extreme gebeurtenissen die zich op dezelfde locatie en binnen hetzelfde kalenderjaar voordoen. “De sterkste toename wordt voorspeld voor gezamenlijke hittegolven en bosbranden”, zegt doctorandus Derrick Muheki, hoofdauteur van de studie. “Die combinatie kan tot meer dan negen keer vaker voorkomen dan nu. Ook overstromingen gecombineerd met hittegolven zullen negen keer vaker voorkomen, terwijl overstromingen en bosbranden bijna drie keer zoveel samen zullen voorkomen. De meest getroffen locaties in de regio Oost-Afrika zijn gebieden dicht bij de Nijl en in delen van het Congobekken.”

De meeste combinaties van gelijktijdig optredende extreme weergebeurtenissen zitten nu al duidelijk in de lift in vergelijking met de vroege industriële periode. De evolutie zal zich naar volgens de berekeningen nog veel sterker doorzetten in de hele regio Oost-Afrika tegen het einde van de eeuw. “Het is belangrijk op te merken dat de effecten van klimaatverandering niet-lineair zijn”, zegt Professor Wim Thiery, klimaatwetenschapper aan de VUB en senior auteur van de studie. “Dat betekent dat scenario's met hogere emissies de frequentie van verschillende gelijktijdig optredende extremen onevenredig zullen versterken. Het is daarom noodzakelijk dat het beleid op zowel regionale als mondiale schaal werkt naar langetermijndoelen die in overeenstemming zijn met het Parijsakkoord, zodat de gemiddelde opwarming van de aarde beperkt kan blijven tot 1.5 °C boven het pre-industriële niveau. Een snelle, aanhoudende en diepgaande vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door regeringen wereldwijd zou de risico's van de gelijktijdige klimaatextremen in Oost-Afrika aanzienlijk kunnen verminderen.”

Volgens Muheki moeten regeringen en lokale overheden in Oost-Afrika dringend maatregelen nemen om de risico’s van dergelijke weerextremen te anticiperen. Ze zijn niet enkel gevaarlijk maar ze hebben ook een enorme invloed op de levenskwaliteit van de mens, de economie en het milieu in vergelijking, veel meer nog dan weerextremen die zich geïsoleerd voordoen.

Meer info:

The perfect storm? Co-occurring climate extremes in East Africa werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Earth System Dynamics

Derrick Muheki: derrick.muheki@vub.be

 

 


Frans Steenhoudt
Frans Steenhoudt Perscontact wetenschap en onderzoek

 

WE
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel