VUB-studie maakt non-ferrometaalindustrie tot voorbeeld transitie naar klimaatneutraliteit voor andere Europese industrieën

VUB-studie maakt non-ferrometaalindustrie tot voorbeeld transitie naar klimaatneutraliteit voor andere Europese industrieën

Vlaanderen krijgt goede punten

Een nieuwe publicatie van het Institute for European Studies (IES) van de Vrije Universiteit Brussel, “Metals for a Climate Neutral Europe: A 2050 Blueprint” beschrijft hoe de non-ferro metaalindustrie in Europa koploper is in de overgang naar klimaatneutraliteit en daardoor een echte voorbeeldfunctie heeft. “In de uitdaging om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) door de energie-intensieve industrieën in Europa tegen 2050 tot nul terug te dringen, is de non-ferrometaalindustrie een echte wegbereider. Deze relatief kleine industrie heeft al een enorme vooruitgang geboekt door een hoge graad van elektrificatie, circulair karakter en emissiereductie. Dat is goed zo, want de sector is, gezien het gebruik van metalen in de klimaattechnologie, van cruciaal belang.” zegt IES-onderzoeker Tomas Wyns, die het rapport samen met IES-onderzoeker Gauri Khandekar schreef.

Non-ferrometalen zijn alle metalen die geen of weinig ijzer bevatten. Non-ferro metalen kennen veel toepassingen in het dagelijks leven, bijvoorbeeld als bouwmateriaal voor vliegtuigen en lichtgewichtconstructies, als elektrische geleiders, in batterijen, als bescherming tegen roest, ed. De non-ferro metalen zijn essentieel om de toekomstige energietransitie te voltooien omdat ze gebruikt worden in batterijen en voor de installatie van windturbines.

De non-ferrometaalindustrie in Europa realiseerde al belangrijke verminderingen in hun uitstoot aan broeikasgassen. Ten opzichte van 1990 verminderden ze hun BKGs met 60% (2015). Ondertussen is ook 58% van hun energieverbruik geëlektrificeerd. Verder worden meer dan 50% van metalen in Europa via recyclage geproduceerd. Dit is veel hoger dan in de rest van de wereld.

De non-ferro industrie is ook belangrijk voor Vlaanderen met de aanwezigheid van enkele toonaangevende bedrijven. Het rapport geeft de specifieke Vlaamse invalshoek voor deze industrietak alvast goed punten: Vlaanderen heeft in hoge mate ingezet op een industriële symbiose tussen de spelers (Flanders Metals Valley) en de sector specialiseert zich in nieuwe technologieën om (dure en zeldzame) metalen in batterijen te recycleren. 

Het rapport zal een rol spelen in de plannen van de Europese Commissie om Europa tegen 2050 BKG neutraal te maken. Tomas Wyns is gespecialiseerd in Europees en internationaal klimaatbeleid en het EU Emissiehandelssysteem. Voordien werkte hij als beleidsmedewerker klimaat bij de Vlaamse overheid en het European Climate Action Network.

contact

tomas.wyns@vub.be

twitter.com/tomaswyns

0473 84 03 22

Je vindt het rapport op: https://www.ies.be/other/metals-climate-neutral-europe 

Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën en acties samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel