VUB-student legt genderongelijkheid in Vlaamse filmsector bloot

VUB-student legt genderongelijkheid in Vlaamse filmsector bloot

Vrouwelijke rolmodellen en regulering zijn nodig voor structurele verandering

In de nasleep van verschillende schandalen in de filmwereld én de globale roep naar meer gendergelijkheid kwam ook de Vlaamse filmsector in het vizier. Onder begeleiding van professor Kevin Smets (VUB) nam Ynske De Neve, communicatiewetenschapper aan de VUB, in een verkennend onderzoek recent de Vlaamse situatie onder de loep en peilde naar hoe vrouwen genderongelijkheid in de sector ervaren. “Uit de getuigenissen blijkt duidelijk dat genderongelijkheid op het terrein als reëel wordt ervaren”, aldus Ynske De Neve.

Eerder onderzoek aan de VUB toonde al aan dat de Vlaamse filmsector slechter scoort dan het Europees gemiddelde, bijvoorbeeld op vlak van vrouwelijke regisseurs. In navolging daarvan ging Ynske De Neve voor haar masterproef in gesprek met tien vrouwen uit de Vlaamse filmwereld, van producenten tot regisseurs en cameravrouwen. Ze sprak ook met drie organisaties die zich de laatste jaren inzetten voor gendergelijkheid (REPRESENT, WIFTM en WANDA Collective) en analyseerde beleidsdocumenten.

Uit de getuigenissen blijkt nu ook duidelijk dat genderongelijkheid op het terrein een reëel probleem is. “De geïnterviewde vrouwen, waarvan sommigen al meer dan 30 jaar in de sector werken, ervaren dat op diverse manieren. Het gaat van infantilisering in de manier waarop ze worden aangesproken tot en met frustraties over structureel vrouwonvriendelijke structuren en het bijhorende machtsmisbruik door mannelijke collega’s en bazen”, licht De Neve toe.

 

Mogelijkheden tot verbetering

Het onderzoek peilde vervolgens naar manieren om de situatie te verbeteren. Naast het sensibiliseringswerk en de ondersteuning door organisaties zoals WANDA Collective kwamen twee duidelijke zaken naar voren. “Enerzijds is er nood aan vrouwelijke rolmodellen, bijvoorbeeld onder de docenten of in het curriculum van de filmscholen. Vooral jongere vrouwen willen meer kunnen opkijken naar vrouwen in hun sector. Anderzijds klinkt ook een roep om regulering. Concreet geven de vrouwen aan dat het invoeren van quota allicht de enige manier is om echt structurele verandering te brengen en oude machtsstructuren te doorbreken. Een belangrijke kanttekening daarbij is dat er dan ook aandacht moet gaan naar diversiteit in de breedst mogelijke zin”, klinkt het bij De Neve.

Het onderzoek maakt deel uit van de masterproef van Ynske De Neve, onder begeleiding van Prof. Kevin Smets (Communicatiewetenschappen, VUB). Voor meer informatie: Ynske.Lut.De.Neve@vub.be.

Kevin Smets, kevin.smets@vub.be, 0473-34 41 05

 

ES
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel