VUB stichtend lid van European Union Science Diplomacy Alliance

VUB stichtend lid van European Union Science Diplomacy Alliance

16 instellingen bundelen krachten voor wereldwijde dialoog en samenwerking

De Vrije Universiteit Brussel is één van de 16 stichtende leden van de nieuwe European Union Science Diplomacy Alliance. De leden van de alliantie ondersteunen met onderzoek, onderwijs en networking diplomatie in wetenschap en technologie&innovatie, in Europa en wereldwijd.

"Wetenschapsdiplomatie is een veelzijdig instrument dat wetenschap en wetenschappers mobiliseert om de dialoog en samenwerking tussen landen, regio's en burgers te bevorderen," zegt Luk Van Langenhove, academisch commissaris van de VUB voor internationale netwerken en onderzoekshoogleraar aan VUB's Brussels School of Governance. "Met de diepgaande kennis, ervaring en toewijding van de leden van de alliantie zijn we er zeker van dat onze activiteiten en evenementen zullen bijdragen tot een groter bewustzijn en een betere kennis van wetenschapsdiplomatie."

Tot de stichtende leden van de European Union Science Diplomacy Alliance behoren Europese universiteiten en onderzoekscentra, stichtingen, diplomatieke academies en multilaterale organisaties.

De afgelopen maanden heeft de European Union Science Diplomacy Alliance een opinienota opgesteld als reactie op de mededeling van de Europese Commissie over de totaalaanpak van onderzoek en innovatie, "Europa's strategie voor internationale samenwerking in een veranderende wereld", waarin wordt benadrukt wat er ontbreekt en hoe men zich een strategie voor wetenschapsdiplomatie ter aanvulling van de totaalaanpak zou kunnen voorstellen. Een dergelijke strategie moet antwoord geven op de vragen als Waarom moet de EU investeren in wetenschapsdiplomatie? Hoe moet zij investeren? Wat moeten de concrete acties zijn om de visie en de missie uit te voeren? Het document werd voorbereid door Luk Van Langenhove als voorzitter van een redactiegroep en is nu reeds ondertekend door 20 wetenschappers van verschillende instellingen.

European Union Sicence Diplomacy Alliance

Het initiatief voor een  European Union Science Diplomacy Alliance werd gelanceerd na het succes van drie onderzoeks- en innovatieprojecten over wetenschapsdiplomatie die werden gefinancierd in het kader van het Horizon 2020-programma van de EU en die liepen van 2016 tot 2022:

  • EL-CSID (European Leadership in Cultural, Science and Innovation Diplomacy),
  • S4D4C (Using Science for/in Diplomacy for Addressing Global Challenges) en
  • InsSciDE (Inventing a Shared Science Diplomacy for Europe).

Het EL-CSID-project werd gecoördineerd door de VUB en analyseerde de relevantie van culturele, wetenschaps- en innovatiediplomatie voor de externe betrekkingen van de EU. De alliantie heeft tot doel de activiteiten, netwerken, impact en nalatenschap van de drie projecten voort te zetten. De eerste grote conferentie van de alliantie zal in juni 2022 in Parijs worden gehouden.

Contact

Luk Van Langenhove [email protected]

EU Alliantie voor Wetenschapsdiplomatie - [email protected]

 

Stichtende ledenorganisaties

Charles University, Czech Republic

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) and Sorbonne Université, France

German Aerospace Center (DLR-PT), Germany

European Academy of Diplomacy, Poland

Friedrich-Alexander University Erlangen-Nuremberg, Germany

Spanish Foundation for Science and Technology (FECYT), Spain

Humboldt-Universität zu Berlin, Germany

Padua University, Italy

SciDipGlobal, Spain

University Lille, France

Vrije Universiteit Brussel, Belgium

Zentrum für Soziale Innovation, Austria

 

Global networking partners

Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)

The World Academy of Sciences (TWAS)

University of Tromsø (UiT), Norway

Unit of Non-Traditional Diplomacy (UNTRAD)

ES CO
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel