VUB start nieuw academiejaar met zes nieuwe vervolgopleidingen

VUB start nieuw academiejaar met zes nieuwe vervolgopleidingen

Aanbod Levenslang Leren Vrije Universiteit Brussel breidt uit

Donderdag 29 juni 2023 - Vanaf academiejaar 2023-2024 biedt Vrije Universiteit Brussel twee nieuwe postgraduaten en vier micro-credentials aan in het domein van welzijn en gezondheidszorg. De vervolgopleidingen laten professionals toe om hun verworven kennis en vaardigheden te verbreden en te actualiseren, een noodzaak en een troef op de snel evoluerende arbeidsmarkt. Door haar Levenslang Leren-aanbod uit te breiden, wil de VUB als Urban Engaged University zo goed mogelijk beantwoorden aan de noden in de samenleving en het bedrijfsleven.

Story image

‘Clinical Anatomy’

De nieuwe Engelstalige postgraduaatsopleiding ‘Clinical Anatomy’ richt zich tot zorgprofessionals die zich willen verdiepen in de anatomie van het menselijk lichaam. Deelnemers aan de dissectieworkshops van de ledematen, romp, nek, wervelkolom, het bekken, het zenuwstelsel en de hersenen, krijgen inzage in de klinische gevolgen die verschillende lichamelijke klachten van het neuro-musculoskeletaal stelsel met zich mee kunnen brengen.

“Een belangrijke troef bij de opleiding is dat zorgprofessionals hun patiënten kunnen bespreken in een klinische setting”, zegt professor Aldo Scafoglieri, programmadirecteur van het postgraduaat. “De opleiding helpt een nauwkeurige klinische diagnose te maken en patiënten een juiste behandeling voor te stellen. De opleiding duurt één jaar en is combineerbaar met een voltijdse job door de combinatie van online lessen, aangevuld met twee voltijdse lesweken op de campus, één in november en één in maart. Deelnemers bouwen tegelijk een krachtig internationaal netwerk op met hun medestudenten, en dat biedt dan weer nieuwe leerperspectieven en zakelijke kansen.”
  • Contact: Aldo Scafoglieri, programmadirecteur en professor aan de Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie, [email protected]

Story image

‘Rehabilitation & Human Sustainable Technology’

‘Rehabilitation & Human Sustainable Technology’ is een Engelstalige postgraduaat georganiseerd door de VUB, in samenwerking met de SOMT University of Physiotherapy (Nederland), Tampere University (Finland) en St. John’s University York (Verenigd Koninkrijk). De verdergezette opleiding wil de kennis en de vaardigheden over revalidatie van kinesitherapeuten verbreden door hen op te leiden in het bedenken en gebruiken van technologische oplossingen voor uitdagingen op het gebied van preventie, vitaliteit en revalidatie. Het traject duurt één jaar, waarbij online lessen worden aangevuld met twee ​ lesweken op de campus in Brussel en één lesweek in Nederland aan SOMT University of Physiotherapy in Amersfoort.

“Binnen de kinesitherapie draagt het gebruik van technologie bij tot een betere diagnostiek en behandeling van patiënten, omdat specialisten de revalidatie op die manier nog beter kunnen afstemmen op hun persoonlijke zorgbehoeften”, stelt onderwijsassistent Matthias Eggermont. “In de eerstelijnszorg merken we dat de kennis over het gebruik van technologie bij vele zorgprofessionals vaak nog niet ingeburgerd is. Net daarom is het belangrijk om hen die vaardigheden bij te brengen door middel van kwaliteitsvol onderwijs. In een maatschappij waar mensen alsmaar ouder worden, ligt er meer nadruk op het vermogen om mobiel en gezond te blijven. Kinesitherapeuten spelen hierin een belangrijke rol. Hoe beter ze competenties in techniek en technologie combineren met klinisch redeneren over preventie, vitaliteit en revalidatie, hoe groter hun impact op het leven van patiënten zal zijn.”
  • Contact: Matthias Eggermont, onderwijsassistent ​ aan de Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie, [email protected]

Story image

‘Rehabilitation & Prevention in the Healthy Ageing Context’

De micro-credential ‘Rehabilitation & Prevention in the Healthy Ageing Context’ richt zich tot kinesitherapeuten die zich willen specialiseren in geriatrische kinesitherapie en de zorg voor kwetsbare ouderen. De opleiding duurt één jaar, bestaat uit één vak en is makkelijk combineerbaar met een voltijdse job dankzij de online lessen, aangevuld met één voltijdse lesweek op de campus in april.

"Levenslang leren toont dat je als gezondheidsprofessional begaan bent met het welzijn van je patiënten”, legt professor David Beckwée uit. “Het doel van de micro-credential is om kinesisten aanvullende kennis en vaardigheden bij te brengen, zodat ze mensen vanaf jongere leeftijd kunnen begeleiden naar een gezond verouderingsproces, door middel van beweging en preventie. Dat is hard nodig in een wereld met een groeiende vergrijzende bevolking. ​ We focussen op het begeleiden van patiënten die 65+ zijn, alsook op de problemen die komen kijken bij het ouder worden, zoals beperkte mobiliteit of de symptomen als gevolg van bijvoorbeeld een beroerte, dementie of de ziekte van Parkinson."
  • Contact: David Beckwée, professor aan de Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie, [email protected]

Story image

‘Preventieve gezondheid: voeding, beweging, ziekte- en infectiepreventie, en mentaal welzijn’

Voor de nieuwe micro-credential ‘Preventieve gezondheid: voeding, beweging, ziekte- en infectiepreventie, en mentaal welzijn’ slaat VUB de handen in elkaar met de opleiding Voedings- en Dieetkunde aan de Erasmushogeschool Brussel (EhB). De kortdurende opleiding richt zich tot gezondheidsprofessionals en andere geïnteresseerden die zich willen verdiepen in voeding, gezondheid en een gezonde levensstijl. Studenten volgen twee vakken. De lessen vinden in het eerste semester plaats, waarbij fysieke lesmomenten worden afgewisseld met lesopnames en kennisclips om de combinatie werken en studeren zoveel mogelijk te faciliteren.

“Zowel onze fysieke als mentale gezondheid staat steeds meer onder druk”, stelt Emma Rheel, medewerker Levenslang Leren. “Tegelijkertijd bestaat er veel desinformatie over gezondheid. Net daarom heeft de wereld nood aan professionals die op een onderbouwde manier kunnen bijdragen aan het gezondheidsdebat. Dat is net wat we met deze unieke academische en praktijkgerichte micro-credential ambiëren. Deelnemers zullen gericht raad kunnen geven aan anderen om preventief toe te werken naar een gezonde levensstijl, door wel doordachte keuzes te maken op het vlak van voeding, beweging, (infectie)ziekten en mentaal welzijn.”

Micro-credential Elektrocardiografie

De Nederlandstalige micro-credential 'Elektrocardiografie' is een toepassingsgerichte training voor (huis)artsen in opleiding en praktiserende artsen die een formele opleiding willen volgen of hun opgedane kennis en vaardigheden rond hartritmestoornissen willen opfrissen.

Behalve cardiologen hebben ook andere artsen er alle baat bij om normale en afwijkende elektrocardiogrammen zo nauwkeurig mogelijk te herkennen en te interpreteren. Op die manier wordt de eerstelijnszorg versterkt en kunnen patiënten tijdig worden behandeld en doorverwezen. Gedurende een semester maken studenten kennis met de basisprincipes van de elektrocardiografie en leren ze reële casussen oplossen. Het is dus heel praktisch. Bovendien streven we ernaar om de combinatie werken en studeren zoveel mogelijk te faciliteren, door de lessen zowel fysiek als online aan te bieden.


Micro-credential ‘Ethiek in Zorg, Wijsbegeerte en Gezondheidszorg’

De interdisciplinaire micro-credential “Ethiek in zorg, wijsbegeerte en gezondheidszorg” reikt zorgprofessionals de nodige theoretische en methodologische handvaten aan om zelfstandig met ethische dilemma’s om te gaan.

“De zorg wordt steeds complexer.” zegt Gily Coene, professor aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. “Door ontwikkelingen en nieuwe inzichten, krijgen zorgverleners steeds vaker te maken met moeilijk te beantwoorden vragen: Wat met beroepsgeheim als je met verschillende hulpverleners samenwerkt rondom je patiënt? Wat als de wensen van de naasten niet in het belang zijn van de dementerende client? Wat is een goede balans tussen autonomie (vrijheid, eigen regie geven) en bescherming van kwetsbare mensen? In iedere situatie is het opnieuw afwegen of het medisch handelen leidt tot passende zorg voor de cliënt. Via deze éénjarige opleiding leren we zorgverleners deze kritische reflex aan zodat ze beargumenteerde keuzes kunnen maken.”

Op 1 juli starten de inschrijvingen voor alle VUB-opleidingen voor academiejaar 2023-2024.

Levenslang leren aan de VUB

Postgraduaten, micro-credentials, bijscholingen, opleidingen voor werkstudenten: het aanbod levenslang leren van de VUB bestaat uit verschillende types verdergezette opleidingsvormen die professionals toelaten om hun werk te combineren met studies. Het laat hen toe hun verworven kennis en vaardigheden te verbreden en te actualiseren, een noodzaak en een troef op de snel evoluerende arbeidsmarkt. 

'De arbeidsmarkt is beweeglijker dan ooit. De gevolgen van de technologische vooruitgang illustreren dat zeer goed. Denk aan artificiële intelligentie: de snelle ontwikkelingen vragen in heel wat beroepen om nieuwe vaardigheden.' zegt VUB-vicerector Onderwijsbeleid- en Studentenzaken Nadine Engels. 'Wil je competitief blijven als manager of als arts, dan zal je moeten bijbenen en is bijscholing noodzakelijk. Andere beroepen verdwijnen en worden vervangen. Dan is heroriëntering en omscholing aan de orde. Of het nu is om als professional bij de tijd te blijven of om je intellectuele horizon te verbreden, verdergezette opleidingen als postgraduaten en micro-credentials hebben als troef dat ze makkelijker te combineren zijn met een voltijdse job. Bovendien leveren ze deelnemers een getuigschrift op.’

Al sinds de jaren ’80 is de universiteit pionier in levenslang leren. Op dit moment telt de universiteit 28 Bachelor, Master en Master na Master opleidingen voor werkstudenten. Naast eigen initiatieven rond levenslang leren, werkt de VUB ook samen met andere hogescholen en universiteiten.

Zo zorgt de specifieke ligging van de VUB in Brussel voor een samenwerking met de Erasmushogeschool Brussel binnen de Universitaire Associatie Brussel, waarmee ze ook de micro-credential MC Democracy: Challenges & Futures organiseert. Samen met UGent en UAntwerpen, wil VUB verschillende gemeenschappelijke (opleidings-)initiatieven uitbouwen onder de noemer Nova Academy.

Meer info en contact

Nathalie Vlaemynck
Nathalie Vlaemynck Woordvoerder en algemeen perscontact
CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel