VUB start kandidaatstelling rectorverkiezingen

VUB start kandidaatstelling rectorverkiezingen

Procedure rectorverkiezing VUB van start

De VUB heeft zopas de oproep tot kandidaatstelling gelanceerd voor de vervroegde rectorverkiezingen. Niet alleen de zogeheten ‘gewoon hoogleraren’ kunnen zich kandidaat stellen om rector te worden, maar ook hoogleraren die voor onbepaalde duur voltijds verbonden zijn aan de VUB. De rectorverkiezingen aan de VUB zijn met twee jaar vervroegd, nadat Caroline Pauwels haar functie als rector noodgedwongen moest neerleggen wegens ziekte. Vicerector Jan Danckaert is intussen rector ad interim. De nieuwe rector start zijn of haar vierjarig mandaat bij het begin van het academiejaar 2022-23.

Op dinsdag 3 mei zullen de kandidaten voor de functie van rector officieel bekend zijn. Daarna zullen de kandidaten campagne voeren en hun programma verdedigen. Er zullen ook debatten tussen de kandidaten plaatsvinden.

Vanaf maandag 6 juni tot maandag 20 juni kunnen stemgerechtigden elektronisch hun stem uitbrengen. Zoals in 2016 en 2020 het geval was, mogen opnieuw alle personeelsleden van VUB en UZ Brussel én alle VUB-studenten deelnemen aan de rectorverkiezing. Op dinsdag 21 juni 2022 zal de winnaar van de rectorverkiezingen bekend worden gemaakt. Mocht er geen winnaar uit de bus komen, dan volgt een tweede ronde.

CO
Contacteer ons
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel