VUB start “corona-examens” op unieke locaties

VUB start “corona-examens” op unieke locaties

Ook examens in Museum Kunst & Geschiedenis en conventiecentrum Square

Vanaf maandag 1 juni gaat aan de Vrije Universiteit Brussel de examenperiode voor het tweede semester van start. Door de coronamaatregelen worden de examens uitzonderlijk deels buiten de campussen georganiseerd en dat op bijzondere plekken in Brussel: in het conventie­centrum Square op de Kunstberg en in het Museum Kunst & Geschiedenis in het Jubelpark. Ook op de campussen te Etterbeek en Jette zelf zijn er extra examenlocaties voor­zien, o.a. in twee sporthallen en in practicumzalen.

Met deze extra ruimtes verzekert de universiteit dat de nodige maatregelen in acht worden genomen zodat de studenten in alle rust en veiligheid hun examens kunnen afleggen: de locaties bieden vol­doende ruimte om de sociale afstand maximaal te garanderen, zijn vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en worden na elke examensessie grondig gereinigd en ontsmet.

Deze extra examenlocaties in de stad worden enkel gebruikt wanneer er geen alternatieve evaluatie­vorm mogelijk is, bijvoorbeeld bij grote studentengroepen of bij het testen van complexe vaardig­heden. De universiteit werkte de voorbije weken zoveel mogelijk alternatieven uit voor de klassieke examens, zoals opdrachten die thuis kunnen worden gemaakt, mondelinge examens via tele­conferencing of online schriftelijke toetsen. Het uitgangspunt van alle beslissingen rond de examens is vertraging en verlenging van de studieduur zoveel mogelijk te vermijden.

Steun voor lokale instellingen

Door samen te werken met de Museum Kunst & Geschiedenis - dat op 30 juni haar deuren weer opent - en conventiecentrum Square steunt de VUB op haar beurt andere Brusselse instellingen uit de cultuur- en eventwereld, die zwaar getroffen werden door de corona­crisis.

Vicerector Onderwijs- en Studentenbeleid Jan Danckaert: Het zijn beslist geen gewone examens, maar we doen er alles aan om ze zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen, o.a. dankzij deze bij­komende infrastructuur. We willen absoluut vermijden dat onze studenten door de coronacrisis een langer studietraject zouden hebben. Alle docenten hebben zich daar de voorbije weken hard voor ingezet. De rector en ikzelf hebben ook een boodschap naar alle VUB-docenten gestuurd. Daarin hebben we benadrukt dat we net nu ons vertrouwen in onze studenten bevestigen en mild moeten zijn. Dat is wat we vandaag allemaal moeten doen: mild zijn voor onszelf en voor de anderen. We zijn onze externe partners dan ook erg dankbaar dat we van hun gebouwen gebruik mogen maken. Een examen doen in een museum, daar kun je zelfs in normale tijden alleen maar van dromen. Ik hoop dat onze studenten er door geïnspireerd worden en mooie examenresultaten neer­zetten.“

Noot voor de pers:

U kan uiteraard beelden maken van de verschillende examenlocaties op en naast de VUB-campus.  Vicerector Jan Danckaert is beschikbaar om bijkomende toelichting geven.

Voor meer informatie en afspraken kan u terecht bij

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel