VUB richt als eerste universiteit in Vlaanderen bacheloropleiding “Wiskunde en Data Science” in

VUB richt als eerste universiteit in Vlaanderen bacheloropleiding “Wiskunde en Data Science” in

Infomomenten op 22 en 26 juni

Vanaf september kunnen studenten aan de Vrije Universiteit Brussel terecht voor de gloednieuwe bacheloropleiding Wiskunde en Data Science. De VUB is daarmee de eerste universiteit in Vlaanderen die data science in haar wiskunde-opleiding integreert. Met dit initiatief wil ze een antwoord bieden op de stijgende vraag naar STEM-profielen, meer bepaald wiskundigen en data­specialisten, die vandaag bijzonder gegeerd zijn op de arbeidsmarkt. “De VUB was 40 jaar geleden ook al voortrekker door als eerste universiteit in Vlaanderen de opleiding computer­wetenschappen aan te bieden. Wij zullen met ons onderwijs blijven inspelen op de actuele noden van onze maatschappij,” aldus vicerector onder­wijs- en studentenbeleid Jan Danckaert. 

Het ver­plichte curriculum van de nieuwe bachelor omvat naast fundamentele en toegepaste wiskunde, ook studiedelen die belangrijk zijn voor het toepassingsgebied data science zoals wiskunde voor data science, machine learning en artificiële intelligentie.  Studenten kunnen hun programma verbreden en/of verdiepen met keuzepakketten uit de fysica, computerwetenschappen, fundamentele wiskunde, onderwijs en het eigentijdse digital health, waarin precies het verband tussen data science en gezondheidswetenschappen gelegd wordt, brandend actueel in tijden van corona.

Data science opnemen in de wiskunde-opleiding is broodnodig voor de toekomst, licht wiskundeprofessor Ann Dooms toe: “Er wordt vandaag ontzettend veel data gegenereerd. Al die informatie opslaan, verwerken en ana­lyseren vormt een belangrijke uitdaging voor de toekomst. Helaas zijn er vandaag nog te weinig data scientists. Daar willen we met de opleiding iets aan doen. Omdat veel van de methodes die gebruikt worden binnen data science steunen op een aantal funda­mentele gebieden uit de wiskunde zoals analyse, algebra, statistiek en de basis vormen voor AI en machine learning in het bijzonder, kiezen we bewust om die verschillende disciplines te integreren in één opleiding. Bovendien ligt wiskunde aan de basis van veel hedendaagse concrete toepassingen en technologieën. Denk maar aan 3D modellen, medische beeldverwerking en quantum computing. Wiskunde is nog nooit zo springlevend geweest en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen”.

Internationale mogelijkheden na de bacheloropleiding
Na deze vernieuwde bacheloropleiding kunnen studenten doorstromen naar de tweejarige Master Wiskunde aan de VUB en daarbij kiezen tussen de afstudeerrichtingen fundamentele wiskunde, toegepaste en financiële wiskunde en onderwijs.

De in Vlaanderen unieke bacheloropleiding biedt echter ook de mogelijkheid om naar het buitenland te gaan. Wie dat wil, kan onmiddellijk na de bachelor instromen in het vierde en laatste jaar van de International Bachelor YGREC in Modelling and Data Science, aan de Université de Cergy-Pontoise (nabij Parijs), één van de partners van de VUB in het EUTopia netwerk. Na dit jaar kunnen studenten terug instromen in het laatste jaar van de master wiskunde aan de VUB. Afgestudeerden die deze weg bewandelden, studeren af als Master in de Wiskunde, hebben een bijkomend buitenlands diploma in het gebied Data Science op zak, en kunnen bogen op heel wat praktijkervaring als beginnende data scientist door stages in bedrijven die deel uitmaakten van hun opleiding.

Wie in de vernieuwde bacheloropleiding opteerde voor een sterke verbreding in de computerwetenschappen, kan aan de VUB ook rechtstreeks instromen in de Master Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen, specialisatie Artificiële Intelligentie.

Tenslotte kan je na deze bacheloropleiding ook naadloos doorstromen naar de educatieve master aan de VUB.

Wil je meer informatie en een snel overzicht van alle mogelijkheden? Eén adres: www.wiskundeinbrussel.be. Je kan je via die website ook registreren voor de online infomomenten die er zijn op 22 en 26 juni en ook nog op 1, 3, 9 en 10 juli! Of je neemt rechtreeks contact op met één van de docenten in de opleiding!

WE
Contacteer ons
Kenny De Commer
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Sicco Wittermans
Sicco Wittermans Woordvoerder en persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel