VUB prorector Robert Dejaegere overleden

VUB prorector Robert Dejaegere overleden

Prorector Robert Dejaegere is overleden. Hij werd 86 jaar. Professor Dejaegere was rector van de Vrije Universiteit Brussel van 1991 tot 1994.

Dejaegere deed studies voor tropisch landbouwingenieur aan het Landbouwkundig Instituut in Gembloux. Vervolgens studeerde hij plantkunde aan de ULB, waar hij 1967 zijn doctoraat behaalde. Hij was assistent bij de professoren Homès, op dat moment rector van de ULB, en Van Schoor.

In 1969 werd hij docent aan de ULB, maar hij stapte al snel over naar de nieuw opgerichte VUB. Hij richtte er samen met prof. Neirinckx een labo met broeikas op. Zijn wetenschappelijke activiteiten richtten zich voornamelijk op de biochemische aspecten van planten: hun voedingsprocessen, hun productiviteit, hun gebruik van biomassa. Hij onderhield een speciale relatie met de universiteit van Sydney (Australië), waar hij begin jaren 80 visiting professor was. Dejaegere was van 1986 tot 1989 decaan van de faculteit wetenschappen.

In 1991 werd hij rector. Hij was rector tijdens de onderwijshervormingen van CVP-minister Coens. De universiteiten verzetten zich tegen de besparingen en Dejaegere liep mee in de eerste betoging ooit van wetenschappers in België. Daarnaast zette Dejaegere in op vrijheid. De VUB was een jonge universiteit en nog sterk in ontwikkeling. De zelfstandigheid ten opzichte van de ULB stond op de agenda. Hij probeerde op een progressieve manier veranderingen door te voeren en de studenten vonden in hem vaak een medestander. Onder zijn rectoraat werd ook het systeem van de onderwijsevaluaties structureel hervormd.

Als persoonlijk hoogtepunt van zijn rectorschap noemde Dejaegere de uitreiking van het eredoctoraat aan Nelson Mandela. Uit dankbaarheid voor zijn diensten kende de universiteit hem bij zijn pensioen in 1996 de titel van emeritus hoogleraar toe.

WE CO
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel