VUB-project 'Bugs 2 the rescue' krijgt 150.000 euro subsidie van Vlaamse regering

VUB-project 'Bugs 2 the rescue' krijgt 150.000 euro subsidie van Vlaamse regering

Het Citizen Science project wil de verspreiding van invasieve waterplanten een halt toeroepen

‘Bugs 2 the rescue’ van de VUB en haar partners, is een van de zeven Citizen Science projecten die de Vlaamse regering goedkeurde, samen goed voor 1 miljoen euro. Het project ‘Bugs 2 the rescue’ ontvangt 150.000€ en wil uitheemse waterplanten in kaart brengen. De zoektocht naar natuurlijke vijanden moet de verspreiding van ‘vreemde’ waterplanten een halt toeroepen.

In onze streken komen steeds meer invasieve exoten voor. Dat zijn soorten die buiten hun natuurlijk verspreidingsgebied voorkomen en daarbij schade veroorzaken aan de inheemse biodiversiteit. België telt wel 26 invasieve exotische waterplanten.

In het ‘Bugs 2 the rescue’ project werken jongeren en natuurvrijwilligers samen met wetenschappers om een halt toe te roepen aan de verspreiding van specifieke invasieve exotische waterplanten. Ze zullen hiervoor de morfologische kenmerken van bepaalde invasieve waterplanten onderzoeken en op zoek gaan naar natuurlijke vijanden. De inzet van natuurlijke vijanden (voornamelijk plantenetende insecten) om een plantensoort te controleren noemt men “biologische controle”. De methode is milieuvriendelijk en goedkoop. Momenteel zijn er echter te veel exotische waterplanten, te weinig wetenschappers en onvoldoende gegevens beschikbaar voor een succesvolle toepassing van deze methode. Daarom roept ‘Bugs 2 the rescue’ de hulp in van het brede publiek.

“Door middel van workshops en het nodige monitoringmateriaal kunnen geïnteresseerde burgers al snel zelf aan de slag. Met dit project willen we samen een cruciale stap voorwaarts zetten om onze kennis van invasieve waterplanten en hun natuurlijke vijanden te versterken en zo op lange termijn een biologisch controleprogramma te implementeren,” zegt Prof. Iris Stiers, coördinator van het Citizen Science project. Het project zal vanaf volgende maand van start gaan en loopt gedurende 2 jaar. Natuurpunt, de Vlaamse Milieumaatschappij, Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Oost-Vlaanderen en Provincie Limburg zijn partners in het project.

De samenwerking tussen wetenschappers en burgers kan op een groeiende belangstelling rekenen. De oproep van de Vlaamse regering was goed voor maar liefst 53 projecten, waaruit er uiteindelijk zeven werden geselecteerd. Vlaams minister Hilde Crevits, bevoegd voor innovatie: “Samen met wetenschappers zoeken we naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoals de vergrijzing, de sociale samenhang en klimaat- en energievraagstukken. Met deze Citizen Science projecten brengen we wetenschappers en burgers samen en vergroten we de kennis en de liefde voor de wetenschap.” Voor meer informatie over de projecten kan je terecht op www.ewi-vlaanderen.be/oproep-citizen-science

Contact

Prof. Iris Stiers

iris.stiers@vub.be

Tel: 02 614 87 76

WE
Contacteer ons
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel