VUB-programma ALEF bekroond met EU-talenlabel

VUB-programma ALEF bekroond met EU-talenlabel

Op 11 januari ontving de Vrije Universiteit Brussel (VUB) de eerste prijs van het Europees Talenlabel voor het ALEF-programma. Dit programma organiseert extra-curriculair Arabisch taalonderwijs door VUB-taalexperts voor kinderen van 6 tot 15 jaar, in een neutrale omgeving. Het Europees Talenlabel is een initiatief van de Europese Commissie ter bevordering van vreemdetalenonderwijs in haar lidstaten.

Het ALEF-curriculum werd ontwikkeld door taalexperts van de VUB en legt de nadruk op taalverwerking. Het omvat zowel Westerse als Arabische culturele elementen. Voorbeelden hiervan zijn stukjes theater met zinnen uit het Nederlands, Frans en Arabisch, drietalige lieden, verhalen in samenwerking met verscheidene bibliotheken in Brussel en dansjes waarvan de instructies in drie talen worden gegeven. Dankzij ALEF draagt de VUB bij aan meertaligheid, integratie en het versterken van de eigenwaarde van kinderen met een Arabische achtergrond.

“De VUB staat voor een inclusieve, urbane en internationale universiteit; Het ALEF-programma is een mooi voorbeeld van hoe dit in de praktijk wordt gebracht”, aldus Karin Vanderkerken, vicerector internationalisatie aan de VUB. “Met dit programma wil de VUB samen met haar partners haar verantwoordelijkheid opnemen ten aanzien van belangrijke maatschappelijke uitdagingen, waaronder integratie en diversiteit in onze samenleving. Het ontvangen van de eerste prijs van het Europees Talenlabel is een erkenning van de doelstellingen van het programma. Mijn dank gaat dan ook uit naar het toegewijde team en alle partners die het programma mee ondersteunen.”

Het Europees Talenlabel wordt jaarlijks uitgereikt door Epos vzw in Vlaanderen. Het label erkent innovatieve initiatieven op het gebied van talen en brengt ze onder de aandacht van beleidsmakers, onderzoekers en praktijkmensen in heel Europa. ALEF ontving deze erkenning na een grondige evaluatie door een jury. Het label biedt extra zichtbaarheid aan het programma. Het ontwikkelde lesmateriaal van ALEF kan nu dienen als inspiratie voor organisaties in binnen- en buitenland die vergelijkbare initiatieven willen opzetten.


Meer info
www.alef.vub.be
www.facebook.com/ALEF.VUB

Contact

Sami Azar
​ALEF Programme (Arabic Language Classes for All)
​+32 (0) 2 614 80 99
​sami.azar@vub.be

Sam Jaspers
Sam Jaspers Woordvoerder a.i., perscontact wetenschap & onderzoek

 

CO
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel