VUB professor wil impact van klimaatverandering doorheen levensloop in kaart brengen

VUB professor wil impact van klimaatverandering doorheen levensloop in kaart brengen

VUB klimaatwetenschapper Wim Thiery zal analyseren hoe de klimaatverandering het leven van mensen doorheen hun levensloop beïnvloedt. Door de wereldwijde klimaatontregeling verwacht men dat extremen, zoals hittegolven, in de komende decennia in aantal, intensiteit en duur zullen toenemen. “Voorgaande klimaatstudies bekeken vaak veranderingen in risico’s tussen specifieke momentopnames in tijd, helaas negeerden ze daarbij doorgaans de evolutie van klimaatrampen en individuele kwetsbaarheid gedurende iemands leven. Andersom bestuderen demografen bevolkingsprocessen binnen en tussen verschillende generaties, maar negeert men daarbij meestal de impact van klimaatverandering.” zegt professor Wim Thiery. Hij wil beide technieken nu combineren in het LACRIMA project (Lagrangian Climate Risk and Impact Attribution), waarvoor hij een ERC Consolidator Grant won. Deze prestigieuze Europese onderzoeksbeurs stelt beloftevolle onderzoekers in staat om baanbrekend onderzoek te verrichten. De beurs bedraagt 2 miljoen euro en Professor Thiery zal hiermee een team van 6 onderzoekers aanstellen gedurende een periode van 5 jaar.

Het doel van het project is om nieuwe concepten en methodes te ontwikkelen om klimaatveranderingseffecten en -risico’s voor bevolkingsgroepen te bestuderen. “We zullen gebruik maken van klimaatmodellen, satellietwaarnemingen en artificiële intelligentie om twee iconische gevolgen van klimaatverandering te kwantificeren, namelijk hittedoden en natuurbranden. Daarnaast beogen we om leeftijdsspecifieke kwetsbaarheden voor diverse klimaatextremen, waaronder hittegolven, natuurbranden, rivieroverstromingen, droogtes, tropische cyclonen en mislukte oogsten, bloot te leggen.” vervolledigt Thiery.

Door de integratie van klimaatwetenschap en demografie zal het LACRIMA-project uitgebreid antwoord proberen bieden of en waar mensen een ongeëvenaard leven zullen leiden qua klimaatrisico’s.


Contact:

Wim Thiery: wim.thiery@vub.be

Koen Stein
Koen Stein Perscontact wetenschap & innovatie

 

 

WE
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel