VUB-professor Karen Donders wordt directeur Publieke Opdracht bij de VRT

VUB-professor Karen Donders wordt directeur Publieke Opdracht bij de VRT

De Raad van Bestuur van de VRT heeft VUB-professor in de communicatiewetenschappen Karen Donders benoemd tot directeur Publieke Opdracht. CEO Frederik Delaplace had haar aanstelling voorgedragen.  Het doel is om meer klemtoon te leggen op de unieke rol van de VRT in de samenleving en om alle stakeholders dichter te betrekken bij de strategie van de publieke omroep. Karen Donders: “Wetenschappelijk onderzoek toont al ettelijke decennia overtuigend aan hoe belangrijk de publieke omroep is voor mensen, de samenleving en de mediamarkt. Het is een echte eer en tegelijkertijd ook een grote uitdaging om in de praktijk, en niet langer vanuit de universiteit, mee te werken aan een traject dat er voor moet zorgen dat de VRT ook in 2030 en zelfs in 2050 nog een plek in het hart van iedere Vlaming heeft.”

Karen Donders is professor in de communicatiewetenschappen en doceert vakken rond mediabeleid, media-economie en journalistiek. Ze is tevens het hoofd van het Media & Society onderzoeksprogramma binnen de VUB-onderzoeksgroep imec-SMIT en stuurt in die hoedanigheid 45 onderzoekers aan die zowel fundamenteel als toegepast onderzoek doen rond beleids-, markt- en gebruiksaspecten van media. Donders is internationaal bekend met haar onderzoek dat voornamelijk focust op de publieke omroep, de wisselwerking tussen mediabeleid en economie, en de opkomst van de platformeconomie. Zij wordt regelmatig geraadpleegd door bedrijven en overheidsinstanties zoals de Europese Commissie.

In haar nieuwe functie zal Donders zich bezighouden met beleidsdossiers, de uitbouw van een open stakeholdermanagement en een structurele onderbouwing van de publieke waarde van de VRT. Ze zal samen met de voorzitter van de raad van bestuur en de CEO de relaties met de Vlaamse samenleving, de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement, andere Vlaamse instellingen en mediabedrijven versterken. Donders zal ook waken over het onderscheidende karakter van het multimediale aanbod van de VRT. Donders speelt vandaag al als raadgever een actieve rol in de lopende onderhandelingen van de beheersovereenkomst van de VRT, evenals in de onderhandelingen van de twee vorige beheersovereenkomsten.

Luc Van den Brande, voorzitter van de Raad van Bestuur van de VRT: “De publieke omroep speelt een onmiskenbaar belangrijke rol in de maatschappij door te informeren, inspireren en verbinden. Met haar expertise zal Karen Donders de beleidsdossiers van de VRT inhoudelijk versterken en het belang van de publieke omroep in de verf zetten.”

Frederik Delaplace, CEO van de VRT: “De publieke omroep wil de komende jaren nog meer het verschil maken in het medialandschap. We gaan de unieke rol van de publieke omroep enten op het snel veranderend mediagedrag van de Vlaming, onder andere met een smaakverbredend aanbod en een intensere samenwerking met onze partners in de mediasector. De opdracht van Karen loopt doorheen de hele VRT: ze moet ervoor zorgen dat we de maatschappelijke meerwaarde nooit uit het oog verliezen.”

Karen Donders gaat aan de slag in haar nieuwe functie op 1 februari 2021.

ES CO
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel