VUB-professor in de bres voor water

VUB-professor in de bres voor water

Marc van Molle benoemt oorzaken en gevolgen van toenemende waterschaarste en formuleert mogelijke oplossingen

WATER. Waarom elke druppel telt, is het recent verschenen boek van prof. em. Marc Van Molle, fysisch geograaf, verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel. Van Molle schetst in vijf heldere hoofdstukken de globale oorzaken van waterschaarste, het beheer van water, de waterconflicten, de impact van de klimaatverandering en formuleert ook mogelijke oplossingen. Hij doet dit vanuit zijn expertise op het vlak van opslag van CO2 in de bodem, bodemerosie en waterbeheer.

Van Molle: “Het boek vertrekt vanuit de oorzaken van waterschaarste en focust dan op de gevolgen, zonder de mogelijke oplossingen voor de problematiek te vergeten. Gezien het de bedoeling is een breed publiek te bereiken wordt de technische kant op een toegankelijke manier besproken. Het probleem wordt ook vanuit verschillende invalshoeken benadert, waardoor duidelijk wordt dat de waterproblemen meestal veroorzaakt worden door een combinatie van verschillende natuurlijke en sociaaleconomische factoren. Een interdisciplinaire benadering van de problematiek drong zich dus op. Een benadering die typerend is voor een geograaf.

Als gevolg van de toenemende industrialisering en de groeiende irrigatielandbouw, neemt het verbruik van water sneller toe dan de groei van de wereldbevolking. Op een planeet die voor 70% uit water bestaat, sterven dagelijks twintig- tot dertigduizend mensen door een gebrek aan zuiver water. De klimaatverandering zal deze toestand enkel verergeren. Voor elke graad die de aarde warmer wordt, ziet een bijkomende 7% van de wereldbevolking zijn hernieuwbare hoeveelheid zoet water verminderd met 20%. Er stelt zich overduidelijk een waterprobleem op onze ‘blauwe planeet’. Het voorradige zoet water is ook nog eens zeer ongelijk verdeeld over de verschillende continenten. Vooral de inwoners van Afrika, Europa en Azië beschikken over een bijzonder kleine hoeveelheid zoet water. Het kostbare water wordt bovendien verspild, vervuild en slecht beheerd.

Van Molle: “De manier waarop we de coronapandemie hebben aangepakt geeft weer hoezeer waterschaarste in onze westerse wereld een echte ‘ver-van-ons-bed-show’ is. In 2020 stierven 1 miljoen mensen aan corona. Alle mogelijke middelen worden ingezet om de pandemie de kop in te drukken, duizenden miljarden euro worden geïnvesteerd … Tijdens datzelfde jaar stierven meer dan 9 miljoen mensen door een gebrek aan zuiver water. In de Minst Ontwikkelde Landen wordt kindersterfte voor 30 tot 50% veroorzaakt door een gebrek aan zuiver water. Wereldwijd zijn 80% van alle ziektegevallen te wijten aan een gebrek aan zuiver water, goede sanitaire voorzieningen en hygiëne. Om de doelstelling van de Verenigde Naties te bereiken die stelt dat tegen 2030 iedereen toegang moet hebben tot veilig drinkwater en basissanering is een investering nodig van om en bij de 500 miljard euro per jaar, geld dat tot nu toe niet gevonden werd! Het betreft nochtans een peulschil in vergelijking tot onze investering in de bestrijding van corona.

Contact: mvmolle@telenet.be

Link naar boek: https://www.aspeditions.be/nl-be/book/water/18235.htm

WE
Contacteer ons
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Lies Feron
Lies Feron Persrelaties Vrije Universiteit Brussel
Over Press - Vrije Universiteit Brussel

volg ons op twitter @VUBrussel


De Vrije Universiteit Brussel is een internationaal georiënteerde universiteit in Brussel, het hart van Europa. Door het afleveren van hoogstaand onderzoek en onderwijs op maat, wil de VUB een actieve en geëngageerde bijdrage leveren tot een betere maatschappij.

De Wereld Heeft Je Nodig

De Vrije Universiteit Brussel neemt haar wetenschappelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid met liefde en daadkracht op. De VUB lanceerde daarom het platform ’De Wereld Heeft Je Nodig’.  Hier worden rond zes P’s ideeën, acties en projecten samengebracht, opgestart en uitgebouwd. De eerste P staat voor People, want daar draait alles om: mensen gelijke kansen geven, welvaart, welzijn, respect. Peace staat voor het bestrijden van klein en groot onrecht in de wereld. Prosperity gaat armoede en ongelijkheid te lijf. Planet staat voor acties rond biodiversiteit, klimaat, luchtkwaliteit, dierenrechten ... Met Partnership zoekt de VUB samenwerkingen om de wereld een betere plaats te maken. De zesde en laatste P is van Poincaré, de Franse filosoof Henri Poincaré aan wie de VUB haar leuze ontleent, dat het denken zich aan niets mag onderwerpen, behalve aan de feiten zelf. De VUB is een 'urban engaged university’, sterk verankerd in Brussel en Europa en werkend volgens de principes vrij onderzoek. www.vub.be/dewereldheeftjenodig

Press - Vrije Universiteit Brussel
Pleinlaan 2
1050 Brussel